Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Забранява се паленето на стърнища

Забранява се запалването на стърнища на територията на Община Мездра

бщинска администрация – Мездра е предприела необходимите действия за недопускане запалването на стърнища и осъществява стриктен контрол относно опазването на общинския поземлен фонд и опазването, устойчивото ползване и възстановяване на почвите.

При извършени от експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите-Враца /РИОСВ/ контролни проверки на територията на Област Враца, както и във връзка със зачестили сигнали относно миризми и задимяване вследствие на пожари, е констатирано, че се касае за запалване на стърнища, предимно в общините Оряхово, Мизия, Борован и Бяла Слатина.

От РИОСВ – Враца уведомяват гражданите, че съгласно националното екологично законодателство, изгарянето на следжътвени отпадъци води до унищожаване на хумусния слой, на полезни макро- и микроорганизми и нарушаване структурата на почвата.

Съгласно чл.41а от Закона за опазване на земеделските земи (обн. ДВ, бр. 35/1996) ползвателят на земеделска земя, на която е извършено изгаряне на стърнища и други растителни отпадъци, се наказва с глоба, като съгласно чл.44, ал.1 от Закона, нарушението се установява с акт на длъжностни лица, определени от Министъра на земеделието и храните, а в случаите на нарушения за земи от поземлен фонд, както и в случаите по чл.41а, ал. 1- от длъжностни лица, определени от кмета на общината.

21 September, 14:15 | 206 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio