Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Актуализират списък на средищните училища

Община Мездра изпрати писмо с предложения в МОН за актуализиране на Списъка на средищните учебни заведения

Община Мездра изпрати писмо до Министерство на образованието и науката с предложение 3 детски градини и 4 училища да бъдат включени в Списъка на средищните учебни заведения през учебната 2017/2018 г., а едно училище да бъде определено и като защитено.

На основание Постановление № 128 на Министерски съвет от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, кметът на Общината предложи при актуализиране на списъка на средищните детски градини да бъдат включени: ДГ „Мир“ в гр. Мездра, ДГ “Детелина“-гр. Мездра и ДГ Звездичка“ в с. Зверино. Инж. Събков предлага и СУ “Иван Вазов“-гр. Мездра, СУ “Климент Охридски“- с. Зверино, ОУ“ Христо Ботев“-гр. Мездра и ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“-гр. Мездра да бъдат определени като средищни. Предложенията бяха одобрени на последното редовно заседание на Общинския съвет.

Училището в с. Зверино е предложено да бъде определено и като защитено. Критериите за определяне на защитено училище се приемат с акт на Министерския съвет и са свързани с обективните географски и демографски фактори, наличието на пътна инфраструктура. Към момента в СУ “Климент Охридски“- с. Зверино се обучават 188 ученици, като от тях 94 са пътуващи. За учебната 2017/2018г. очакваният брой  на пътуващите ученици до 16-годишна възраст към училището, което се предлага да бъде защитено, е 99 ученици, от следните населени места:  Игнатица, Габровница, Елисейна, Зли дол, Очин дол, Осеновлаг, Ребърково.

 Осигурен е транспорт за пътуващите ученици до училището. Осигурени са и условия за целодневна организация на учебния ден за учебната 2017/2018 година. Подсигурено е столово хранене на място в ученическия стол.

 Пътуването на ученици на повече от 20 км. обаче ще създаде допълнителни трудности, тъй като Зверино и съседните села се намират в район на полупланински и планински релеф. Продължителността на пътуването при нормални условия е 30 минути, а при зимни условия и усложнена обстановка продължителността на пътуването се увеличава.

Защитените училища получават ежегодно допълнително финансиране чрез бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет в размер на 32 000 лв. за училище, което се намира в планински район.

Съгласно Постановление №128 на МС /29.06.2017г. за пътуващите деца и ученици до средищна детска градина и средищно училище се осигурява безплатен транспорт. Безплатен транспорт се осигурява и за всички други деца в задължителна предучилищна възраст  и за учениците от I-XII клас включително, които пътуват от населени места, в които няма детска градина или училище, което провежда обучение в съответната група или в съответния клас, или обратно.

Предложенията на Община Мездра ще бъдат разгледани от междуведомствена комисия, включваща представители на МОН, Министерство на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Министерството на здравеопазването и на Националното сдружение на общините в Република Българи. Комисията ще направи оценка на внесените предложения за допълнение, ще извърши преглед на действащия списък и ще направи предложения за включване или отпадане на детски градини и училища от него.

Средищните и защитени учебни заведения са включени в списъци, приети от МС по предложения на Министъра на образованието и науката въз основа на решения на съответните общински съвети и обнародвани в „Държавен вестник“. Те се актуализират ежегодно до 1-ви ноември.

07 September, 16:49 | 190 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio