Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Мездра кандидатства за нови социални услуги

Община Мездра ще кандидатства за разкриване на две нови социални услуги

Община Мездра ще кандидатства за разкриване на две нови социални услуги – нов Център за обществена подкрепа и нов Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства. Докладната записка бе внесена за разглеждане в Общинския съвет от кметът инж. Генади Събков и бе одобрена на последното редовно заседание на местния парламент.

 Община Мездра е конкретен бенефициент по процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ /ОПРР/ 2014- 2020.

 Основната цел на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да осигури подходяща и достъпна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността включително и здравно – социални, които да заменят институционалния модел на грижа за деца.

 Подкрепата за деинституционализацията на социалните услуги за деца ще се предоставя в съответствие с Картата на услугите за подкрепа на общността и в семейна среда и Картата  на резидентните услуги, утвърдени от

Междуведомствена работна група за управление на процеса по деинституционализация на грижата за децата. В рамките на ОПРР 2014-2020 ще се финансира изграждането, ремонтът, обзавеждането и оборудването, необходими за създаване на тези нови услуги. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за Община Мездра е 746 500 лв.

Предвидените помещения/сгради за изграждане на новите услуги са съобразени с функционални характеристики, одобрени от Министерството на регионалното развитие и благоустройство /МРРБ/ и Министерството на труда и социалната политика/ МТСП/ и ще бъдат разположени в бившето Ученическо общежитие, находящо се в гр.Мездра, ул.“Сердика“ № 4 – 3-ти и 4-ти етаж на сградата на Дом за стари хора.

 Съгласно процедурата вече е пристигнало и съгласувателното писмо за терена от МТСП, в което предложението на Община Мездра за разкриване на двете нови социални услуги има положителен отговор.

В срок до 3-ти август Община Мездра ще внесе проекта в МРРБ. Услугите ще бъдат реализирани в рамките на 24 месеца. Дейностите по процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ ще бъдат поддържани минимум 5 години след датата на приключване на проекта. 

 

25 July, 16:13 | 208 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio