Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Оспориха такса „разкопаване” на Община Мездра

Административен съд Враца образува адм. дело № 556 по описа на съда за 2016 г. на основание протест от Окръжна прокуратура Враца, против текст от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, приета с решение на Общински съвет Мездра.

С протестирания текст е определена такса за издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства. В протеста са изложени съображения, че съгласно Закона за устройство на територията, работите свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства се извършват въз основа на разрешение за строеж. Не се изисква и разрешение за разкопаване, за което в т. 34, Приложение № 1 към чл. 59 на Наредбата е предвидена такса. Според прокурора от Окръжна прокуратура Враца, приетата и определена такса е без правно основание, такава не е предвидена в Закона за местните данъци и такси или в друг специален закон, поради което същата се явява в противоречие с материално правните норми и се иска нейната отмяна, като незаконосъобразна.

След извършена служебна проверка съдебният състав е установил, че оспорването е редовно от формална страна, предявено е от надлежна страна, против подзаконов нормативен акт подлежащ на оспорване без ограничение във времето, поради което е и процесуално допустимо.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 20.12.2016 г. от 11.00 часа.

 

18 October, 10:46 | 293 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio