Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Информационна среща на ОИЦ-Видин

Информационна среща по процедури „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ и „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“ проведе екипът на ОИЦ-Видин

3 договора на стойност 46 023 464 лв. се реализират в област Видин по ОПОС

Днес екипът на Областен информационен център-Видин проведе в гр. Видин информационна среща, част от втория за годината цикъл от информационни събития във всички общини в областта. Пред представители на Община Видин, неправителствения сектор, Държавно горско стопанство-Белоградчик и информационен център „Европа Директно“ екипът на ОИЦ представи процедури „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ и „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“, финансирани от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Експертът Цветомир Ценков презентира двете процедури и подчерта че те са насочени към изграждане, развитие и поддържане на споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България, както и към определяне на възстановителни, поддържащи и други природозащитни мерки за целеви видове от мрежата за период от 10 години. Видинският край е богат на флора, фауна и животински видове и затова допустимите по процедурите бенефициенти - юридически лица с нестопанска цел, общини, структури/звена в структурата на МОСВ и МЗХГ (ИАГ и нейните структури) и научни институти (само процедурата за Натура 2000), със своите проекти могат не само да подкрепят запазването и развитието, но и популяризирането на природното богатство на всички 11 общини в област Видин, което ще увеличи и тяхната атрактивност. След големите инфраструктурни проекти в сферата на отпадъците и водите, които са реализирани и се реализират, с подкрепата на ОПОС, можем със средствата от ЕС, да подкрепим и нашата природа, заяви още Ценков.

Пред участниците в срещата управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова представи информация за напредъка по ОПОС. Тя посочи че до момента по програмата са сключени 157 договора за безвъзмездна финансова помощ на стойност 3,13 млрд. лв., което е 90,3% от ресурса на ОПОС. От началото на програмния период на бенефициентите са изплатени 850 млн. лв. Подкрепата на ОПОС е от изключително важно значение и екипът на ОИЦ-Видин ще продължи активно да я популяризира, включително и чрез информационни дни в сътрудничество с Управляващия орган на програмата, посочи още Мариела Савкова.

Савкова представи и актуални данни, съгласно ИСУН, за изпълнението на ОПОС в област Видин. 3 договора на обща стойност 46 023 464 лв. са сключени по програмата във втория програмен период. Водещ бенефициент е Община Видин с проектите за доизграждане на пречиствателната станция за отпадъчни води, на стойност 19 505 984 лв., и за подобряване на качеството на атмосферния въздух в общината – на стойност 12 452 598 лв. „Водоснабдяване и канализация“-Видин е бенефициент по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Видин“, чиято обща стойност е 23 653 635 лв.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

21 November, 15:33 | 83 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio