Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Над 3000 домакинства ще се възползват от проект

Над 3000 домакинства в цялата община ще могат да се възползват от възможностите на проекта за подобряване качеството на атмосферния въздух

        Това стана ясно от коментара на кмета на Община Видин Огнян Ценков пред медии след редовното заседание на Общинския съвет днес. На него бе гласувано да се кандидатства с проектно предложение по процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“, по приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. „Обръщам внимание на този проект, защото той се следи с голям интерес от видинските граждани. Община Видин е една от седемте общини, определени да участват в него и бюджетът ни е 12 милиона и половина лева. В обхвата му ще бъдат заменени средствата за отопление с твърдо гориво, което замърсява въздуха. До края на месец май ще подадем проектното предложение, след което ще има около петмесечен период, в който ще се оценява и ще се подготвят процедурите за избор на изпълнител. Първият етап на този проект ще включва около една година, когато ще се осъществят анализите на територията на град Видин и останалите 33 населени места. Действията ще бъдат концентрирани в тези зони, където замърсяването е най-високо. Реалното изпълнение ще започне ориентировъчно в началото на 2021 година. В зависимост от стойността и направените оценки, между 3000 и 4000 домакинства ще се възползват от подмяната на старите средства за отопление с нови, които не замърсяват атмосферния въздух“ – обясни Ценков. Целият период на проекта е 59 месеца.

        Кметът се спря още на приетите предложения относно: одобряване на Записи на заповед, обезпечаващи авансово плащане по проект “Заедно за по-добър живот“, чието изпълнение Община Видин ще стартира през месец юни 2019 г. Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.; Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община Видин (2019-2021); проект на „Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие с предмет на дейност кариерно ориентиране и консултиране” – Видин; отдаване под наем и продажба на имоти публична общинска собственост и земеделски земи и др.

        На заседанието бе взето решение и за промяна на поименния списък за капиталови разходи през 2019 година. „Прехвърляме средства, като не променяме общата стойност, предвидени например за проектиране и други подобни и те ще отидат за ремонт на улици и облагородяване на междублокови пространства. Видяхме, че има много голямо желание от страна на гражданите във връзка с осъществяването на тези дейности в момента, които се извършват със средствата, получени като субсидия от държавния бюджет на стойност 3 милиона лева и тук сме освободили около 300 хиляди лева, които ще ги насочим за тази цел“ – каза Огнян Ценков.

        Общинските съветници приеха всичките 32 точки, заложени в дневния ред на заседанието.

 

 

10 May, 15:17 | 114 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio