Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
ОИЦ-Видин проведе срещи от цикъла „Мерки по ПРСР”

Компенсаторните мерки – възможност за развитието на аграрния сектор в област Видин. Интерес и към подмярката за ремонт на храмовете в Бойница, Ново село и Ружинци

Срещи от цикъла „Мерки по ПРСР за земеделските стопани в област Видин“ проведе екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) в Бойница, Ново село и Ружинци. Управителят на Центъра Мариела Савкова и експертите Яна Гъркова и Цветомир Ценков подробно запознаха участниците в срещите с компенсаторните мерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), предстоящите мерки по ПРСР през 2019 г., както и с процедура „Умения“ (в Ново село) и Схемата за малки инициативи на Фонд „Активни граждани“ на Норвежката програма (в Ново село и Бойница).

При представянето на компенсаторните мерки управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова посочи че над две трети от бюджета на ПРСР е предназначен за земеделските стопани.  За разлика от другите европейски средства, целта им е да гарантират доходите, качеството и безопасността на произведените селскостопански продукти, както и развитието на аграрния сектор в защитени райони. Затова ОИЦ-Видин ще продължи да отделя специално внимание на възможностите, които осигуряват компенсаторните мерки на ПРСР, посочи още Савкова.

Подмярката за ремонт на храмовете - 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“, чийто индикативен прием е планиран за септември-октомври, предизвика голям интерес в Бойница. Кметът на общината Анета Генчева и архимандрит Гервасий заявиха че храмът в селото – „Света Троица“, изграден през 1871 г., се нуждае от спешна реставрация. За неотложни ремонтни дейности на църквата в с. Ясен призова и кметът на Община Ново село Георги Стоенелов. От спешен ремонт се нуждае и Добридолският манастир, заяви на срещата в Ружинци кметът на общината Александър Александров.

Тримата кметове споделиха с екипа на ОИЦ-Видин и за текущите дейности в ръководените от тях общини по европейски проекти. В Бойница вече е доставен роторният снегорин, чието закупуване е финансирано по трансграничен проект с две румънски общини, заяви кметът Анета Генчева. Общината е спечелила и проект по трансграничната програма със Сърбия, по приоритетна ос „Околна среда“.

Кметът Георги Стоенелов посочи, че в момента по проект, финансиран от ПРСР, се извършва ремонт на детската градина в Ново село. Общината е в очакване да подпише договор за още два проекта по ПРСР: за ремонт на улици в общината, както и за спортна площадка в с. Неговановци. Участниците в срещата в Ново село проявиха интерес и към предвидената за края на годината подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, с оглед създаването на Местна инициативна група.

В Ружинци кметът Александър Александров заяви че общината започва изпълнението на проект по ПРСР за реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на селата Бело поле и Ружинци. Местната власт очаква подписването и на още три проекта по Програмата, посочи Александров: за изграждане на инфраструктура за спорт на открито в училищата в Ружинци и в Бело поле; паркови пространства в селата Ружинци, Дреновец и Бело поле; реконструкция и рехабилитация на общо осем улици в селата Ружинци, Гюргич, Дреновец, Бело поле и Тополовец.

На срещите в Бойница, Ново село и Ружинци екипът на ОИЦ-Видин раздаде на присъстващите трите нови продукта на Центъра – информационни брошури за основните понятия в европейските проекти и програми; новите моменти в Политиката на сближаване след 2020 г., както и за дейността на Областен информационен център-Видин през изминалите години. Следващата седмица екипът на ОИЦ-Видин ще проведе последната среща от цикъла информационни събития в десетте по-малки общини. Информационното събитие ще се проведе в Брегово на 3 април 2019 г., сряда. Отново през април, ще се проведе и събитие във Видин, насочено към потенциалните бенефициенти в общината.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 27 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

                                                             

28 March, 14:54 | 149 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio