Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Извънредно заседание на ОбС-Видин

Огнян Ценков: Сигурността на учениците от ППМГ „Екзарх Антим I“ и СУ „Цар Симеон Велики“ е водещ мотив при преместването им по време на ремонта

Това заяви кметът на Община Видин пред медиите след извънредното заседание на Общинския съвет, във връзка с оживения дебат по първа точка от дневния ред. Общинските съветници трябваше да гласуват предложение относно преместването на учениците от Профилираната природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I” и Средно училище „Цар Симеон Велики” заради старта на строително-ремонтните дейности в рамките на проект „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“. Внесеното предложение, което впоследствие бе прието, предвижда учениците от V-XI клас на ППМГ "Екзарх Антим I“ да провеждат учебните занятия в ОУ „Любен Каравелов“, а от XII клас - в  ОУ „Св. Климент Охридски”; тези от VIII–XII клас на СУ "Цар Симеон Велики“ - в ОУ “Отец Паисий“, а учениците от начален и прогимназиален етап на същото учебно заведение да бъдат преместени в северното крило, като с оглед безопасността на всички се осигури пълно изолиране на южното крило на сградата за времето на извършваните строително-монтажни работи, съгласувано с изпълнителя. Подготовката по преместването на учениците, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал трябва да приключи в срок до 21 октомври 2018 г. включително.

„Всичко това предизвика дискусии в групата на „Единни за промяна“, които аз считам, че не са основателни. Тези значими проекти са извървели своя път, те са изстрадани от видинчани и най-вече от ръководствата на училищата, от родителите на децата, които учат там. Ще има известни неудобства, защото в случая дейностите не могат да се извършват едновременно с учебния процес. Те включват освен изграждането на физкултурни салони, също и цялостни строителни работи вътре в самите сгради, както и оформяне на околното пространство“ – каза Огнян Ценков. Той обясни, че решенията за преместването на учащите се вземат от ръководствата на училищата, в диалог с училищните настоятелства и обществените съвети, при провеждане на родителски срещи и подчерта, че водещия мотив е осигуряването на безопасността и здравето на децата. „За това, което беше изтъкнато във връзка с провеждането на тръжните процедури обясних, че процесът е започнал още през 2011 г. Извървени са всички стъпки, за да се стигне в крайна сметка до това подобряване на образователната инфраструктура. В никакъв случай не мога да приема подобни обяснения, които представят нещата в негативна светлина, внасят напрежение и изопачават всичко хубаво, което ние успяваме да осъществим с много труд. Удовлетворен съм, че нашите съграждани забелязват усилията и резултатите от постигнатото за тези близо три години през настоящия мандат от мен, от моя екип и цялата общинска администрация“ – коментира кметът. Той допълни, че направеното вече дава своите плодове и сред най-важните успехи е финансовото стабилизиране на Общината.

Ценков се спря и на останалите три точки от дневния ред на извънредното заседание, свързани с превеждане на финансови средства от общинския бюджет за изплащане на семестриалната такса на шестима първокурсници във филиала на Русенския университет; захранване на банкова извънбюджетна сметка на Община Видин по проект „Обучения и заетост” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, съгласно договор между Агенцията по заетостта и Община Видин; преобразуване на Център за подкрепа за личностно развитие с предмет на дейност кариерно ориентиране и консултиране – Видин, във второстепенен разпоредител с бюджет към Общината. Всички предложения бяха приети от общинските съветници.

На въпрос от страна на медиите за ремонта на сградата на Общинския драматичен театър, кметът отговори, че на 15 октомври ще бъдат подписани договорите с избраните изпълнители на строително-монтажните работи и на строителния надзор.

 

 

12 October, 20:11 | 163 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio