Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Видин привлича 168 млн. лв. чрез проекти

168 млн. лева предвижда да привлече чрез проекти до 2020 г. Община Видин

Екипът на Областен информационен център-Видин проведе първата за годината си среща с общинската администрация, социалното направление, детски градини и доставчици на социални услуги от Видин

168 млн. лева предвижда да привлече чрез реализацията на 150 проекта до 2020 г. Община Видин. Сумата и броят проекти са заложени в Общинския план за развитие, стана ясно по време на първата за новата година информационна среща на екипа на Областен информационен център-Видин с представители на най-големия бенефициент в областта - Община Видин (общинска администрация), Направление “Социални услуги и здравни дейности” към общината, директори на детски градини от Видин и доставчици на социални услуги.

На срещата експертите в ОИЦ-Видин Цветомир Ценков и Яна Гъркова представиха възможностите за кандидатстване през 2017 г. по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, актуални за Община Видин (Оперативните програми и Програма за развитие на селските райони).  

Експертът Цветомир Ценков посочи, че в момента Община Видин (общинската администрация) е водещ бенефициент в областта която изпълнява 7 проекта на стойност 24 424 964 лв. (от общо 60 проекта по Оперативните програми за цялата област на стойност 47 967 683 лева). Видинската община изпълнява и най-големият като стойност проект в областта - “Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Видин – втора фаза” за 22 270 043 лв.

Като ползва възможностите на оперативни програми „Региони в растеж” и „Развитие на човешките ресурси” в следващите години общината ще увеличи многократно броя на проектите си и инвестициите от тях, заяви още Ценков и посочи, че така ще се подобри съществено градската среда (ремонти на обществени сгради и пространства) и ще се доразвият социалните услуги (временна заетост, подкрепа за уязвими групи, квалификация и преквалификация).

Цветомир Ценков и Яна Гъркова представиха на присъстващите и възможностите на Програмата за развитие на селските райони, в контекста на Местната инициативна група Видин-селска част – Ново село. Ценков посочи, че чрез групата общината ще може да подкрепи селата, като така и идеите на селски кметове и жители на селата от видинска община, споделени с екипа на областния информационен център, ще могат да се реализират с подкрепата на Европейските фондове.

Яна Гъркова акцентира на подкрепата от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” за детските градини във Видин. Те могат да се възползват от предстоящата процедура за повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда.

Двамата експерти в Областен информационен център-Видин информираха участниците в срещата и за процедурата за самостоятелна стопанска дейност, към която интереса на гражданите на видинската община е изключително висок. Цветомир Ценков посочи, че при стартирането на процедурата екипът на ОИЦ ще направи специално информационно събитие, за да отговори на интереса. Яна Гъркова презентира отворената в началото на 2017 г. процедура по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”, като акцентира, че по нея са допустими широк кръг бенефициенти – общини, неправителствен сектор, доставчици на социални услуги, работодатели.

В края на срещата екипът на ОИЦ-Видин благодари за ползотворното си сътрудничество с Община Видин. Цветомир Ценков и Яна Гъркова посочиха, че задълбочаването на партньорството между областния информационен център и общинската администрация изцяло е в интерес на гражданите, защото Община Видин работи едновременно по всички възможности, осигурени от Европейските фондове в България – Оперативните програми, трансграничните програми със Сърбия и Румъния и Програмата за развитие на селските райони, а ОИЦ-Видин винаги е в готовност да съдейства, в рамките на правомощията си, на проектните намерения на общината.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект BG05SFOP001-4.001-0021-C01 на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

05 January, 14:28 | 977 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio