Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Общината може да се справи с почистването

Общината има ресурс да се справи с почистването на населените места при зимни условия

   Тази тема бе коментирана пред медиите във връзка с днешното заседание на Общинския съвет, на което оживена дискусия предизвика предложението на кмета на Видин Огнян Ценков относно осигуряване на техническото обезпечаване на звено „Чистота“ и във връзка с приетото решение за определяне срока на сключените договори от общината за предоставяне на оборудване и техника за сметосъбиране и сметоизвозване. Ценков обясни, че тече обществената поръчка за избор на Изпълнител по три обособени позиции: осигуряване на техника за сметосъбиране и сметоизвозване; осигуряване на техника за почистване и снегопочистване и наемане на съдове. Според него дискусията по тази точка е добила известен емоционален заряд, тъй като двама от общинските съветници настояват към неговото предложение да се включи допълнителен текст, свързан с даването на отчет – до месец март, съответно до месец юни какви действия и мерки са предприети за осигуряването на собствена техника. „Това, с което аз не се съгласих, е обстоятелството, че се променя самия смисъл на предложението, което съм изготвил и от друга страна – създава се едно погрешно впечатление, че едва ли не кметът на Община Видин до момента не е търсил решение на този въпрос“ – каза Огнян Ценков. Той уточни, че в неговата програма за мандат 2015-2019 г. е заложено не само осигуряването на техника за сметосъбиране, сметоизвозване, снегопочистване и на съдове. „Моята цел е всички дейности, които някога са били в обхвата на общината като собствени структури, действително да се върнат като дейности на общината, а не да се осъществяват от външни изпълнители, което формира по-голям разход и е непосилно за бюджета във връзка с финансовото състояние, в което се намираме. Моята отговорност като кмет на Община Видин в никакъв случай не е отпаднала и аз по никакъв начин не съм забравил поетите ангажименти“ – заяви Ценков. Видинският кмет допълни, че има увеличение на техниката за сметосъбиране и сметоизвозване с един специализиран автомобил. Това става по молба на кметовете и кметските наместници, тъй като се оказва недостатъчно два пъти месечно да се транспортират отпадъците и затова услугата се осъществява три пъти.  Увеличени са с 1000 броя контейнерите от 240 л, защото техният брой на територията на населените места в общината се оказва недостатъчен. На въпрос как ще се чисти, ако завали сняг в близките няколко дни, каквато е метеорологичната прогноза, Ценков обясни, че има клауза договорът с предишния Изпълнител да бъде удължен, като основанието е, че финансовата стойност още не е изразходвана: „Обемът, който е заложен в обществената поръчка, има още свободен финансов ресурс. Докато влезе в сила новият договор, дейностите по сметосъбиране и снегопочистване ще се извършват нормално“. В крайна сметка точката бе гласувана така, както е предложена. Осигуряването на техника за звено „Чистота“ остава приоритет за общинското ръководство. Намерението е да се изгради в бъдеще общинско предприятие „Чистота“, което впоследствие да се обособи и като предприятие за комунално-битови услуги, озеленяване и други дейности.

   Огнян Ценков обърна внимание и на единодушно приетото предложение за удължаване на срока на поетия краткосрочен безлихвен заем от държавния бюджет в размер на 2 милиона лв., който изтича на 1 декември. На базата на взетото решение от Общинския съвет видинският кмет ще отправи искане до Министерството на финансите за удължаване на срока с още една година.

   В дневния ред на заседанието бяха включени 22 точки, като 21 от тях – на базата на предложения, внесени от кмета на общината. Огнян Ценков изрази удовлетворението си от работата на съветниците, които в градивен дебат се обединяват около вземане на решения в полза на видинските граждани.

 

23 November, 20:34 | 250 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio