Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Регионална среща по приемна грижа

Видин е домакин на регионална среща по приемна грижа

   Срещата под наслов „Сигурното детство – отговорност на всички“ е организирана от Община Видин и Националната асоциация за приемна грижа. В събитието участваха Венци Пасков – заместник-кмет „Хуманитарни дейности и социална политика“, Генади Велков – председател на Общински съвет – Видин, Албена Георгиева – заместник-областен управител на Област Видин, Емил Тодоров – координатор по мониториране и предоставяне на услугата за приемна грижа от Агенцията за социално подпомагане, Мирослав Долапчиев – председател на Националната асоциация за приемна грижа и др.

   Регионалната среща бе открита от Венци Пасков, който изказа удовлетворението си от организирането на подобен форум и поздрави участниците от името на кмета на Община Видин Огнян Ценков. Заместник-кметът посочи, че в Област Видин има над 80 приемни семейства и всички те полагат изключителни грижи за нашите деца. Пасков подчерта, че фокусът не бива да бъде върху количеството одобрени семейства, а върху качеството на социалната услуга. „Смятам, че новият модел, който се прилага по проекта „Приеми ме“ ще бъде по-ефикасен. В момента се правят много важни стъпки и мисля, че приемната грижа се развива успешно в нашата област, във взаимодействие със заинтересованите структури“ – каза той и пожела „на добър час“ на участниците.

    В приветствието си заместник-областният управител Албена Георгиева отбеляза, че ролята на приемната грижа е огромна за цялостното и успешно функциониране на системата за закрила на детето и всички институции трябва да работят за създаването на условия, в които да бъде защитен интересът на всяко дете.

     Поздрави към инициаторите, приемните семейства от Област Видин, както и към всички компетентни и ангажирани с приемната грижа експерти отправи г-н Тодоров от Агенцията за социално подпомагане. Той подчерта, че развитието на социалната услуга „приемна грижа“ е един от приоритетите в държавната политика за закрила на детето и е в основата на деинституционализацията. Тя цели да осигури временна грижа за деца в риск, като намерението е децата да бъдат обгрижвани в условия на сигурност, подкрепяща и стимулираща среда. Емил Тодоров се спря по-подробно на целите на проекта „Приеми ме 2015“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, който съдържа иновативни форми по отношение подкрепата и насочване към развитие на специализирана приемна грижа – за деца с увреждания, жертви на трафик и др. Специален фокус е поставен върху настаняването на деца до 3 години. Той обясни, че през месец октомври 2016 г. стартира етап 2 на проекта, с който се въвежда новият областен модел на управление на предоставяне на услугата. Преките дейности, свързани с обхвата на услугата, ще се реализират от общината – областен град, чрез сформиран областен екип по приемна грижа.

   Срещата е част от публичността на проект „Приеми ме 2015“, чийто бенефициент е Агенцията за социално подпомагане. Във форума участваха също представители на социални институции, общините партньори, екипите по приемна грижа на проекта, публични институции, които работят с деца, настанени в приемни семейства, приемни родители. По време на дискусиите бяха обсъдени добри практики в приемната грижа, екипната работа, трудностите и предизвикателствата.

28 October, 15:14 | 275 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio