Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
ОИЦ-Видин проведе първи срещи по ПРСР

С компенсаторните мерки и възможностите за кандидатстване по ПРСР се запознаха в Кула, Чупрене, Белоградчик и Грамада

Първите срещи от цикъла „Мерки по ПРСР за земеделските стопани в област Видин“ проведе екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин). В Кула, Чупрене, Белоградчик и Грамада се запознаха с компенсаторните мерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Земеделските стопани научиха повече за промените в нивата на подпомагане за площи, заявявани по мерки 10 „Агроекология и климат“, 11 „Биологично земеделие“, 12 „Плащания по Натура 2000 и РДВ“. Управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова специално акцентира на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ и възможностите за приложението й от животновъдите в селските райони на област Видин.

Експертите Цветомир Ценков и Яна Гъркова запознаха участниците в срещите с предстоящите мерки по ПРСР. През 2019 година ще има 9 процедури за подбор на проектни предложения, които са насочени към: широколентов достъп до интернет в селските райони; внедряване на иновации в селското стопанство и ХВП; възможност за обучения на земеделски стопани; подпомагане за развитието на малките стопанства; възстановяване на поливната инфраструктура; ремонт на религиозни храмове в селските райони; къси вериги на доставки и местни пазари; подкрепа за подхода ЛИДЕР/ВОМР.

В информационните събития се включиха и представители на общинските администрации. В Кула кметът д-р Владимир Владимиров приветства екипът на ОИЦ-Видин. Кметът на Община Чупрене Ваньо Костин заяви че общината се е възползвала в максимална степен от възможностите на ПРСР и посочи че в други държави-членки на ЕС, земеделските стопани се субсидират, като част от туристическия продукт на съответния регион, което освен че ги задържа там, ги прави привлекателни с местните храни и традиции, които предлагат на туристите. В Белоградчик в срещата участва заместник-кметът на общината Росен Младенов, с който екипът на ОИЦ обсъди проектната активност на местната власт в „града под скалите“. Земеделски производител от Белоградчишко разказа както за предизвикателствата при кандидатстването по ПРСР, така и за полезността на европейските средства за малките стопанства. В Грамада, освен служители на местната администрация, участваха и представители на читалището.

На срещите в Кула, Чупрене и Белоградчик експертът Цветомир Ценков запозна потенциалните бенефициенти с процедура „Умения“, която е насочена към работодатели от микро до големи предприятия, а експертът Яна Гъркова запозна представители на читалището в Грамада със Схемата за малки инициативи на Фонд „Активни граждани“ на Норвежката програма.

Следващата седмица екипът на ОИЦ-Видин ще проведе още пет срещи от цикъла „Мерки по ПРСР за земеделските стопани в област Видин“. Информационните събития ще се проведат, както следва:   

Бойница – 25 март 2019 г., понеделник;

Ново село – 26 март 2019 г., вторник;

Ружинци – 27 март 2019 г., сряда;

Макреш – 28 март 2019 г., четвъртък;

Димово – 29 март 2019 г., петък;

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 27 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

22 March, 16:53 | 583 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio