Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Проекти на стойност 16 млн. лв. в област Видин

  Проекти по Оперативните програми на стойност 16 млн. лева се изпълняват в област Видин

Двойно е увеличена проектната активност по програма „Иновации и конкурентоспособност” в сравнение с първия програмен период

  25 проекта, финансирани от Оперативните програми, на стойност 16 041 514 лева се изпълняват в момента в област Видин. Това сочат данните от Информационната система за управление и наблюдение на европейските средства в България (ИСУН 2020). Най-много проекти, който се реализират сега са подкрепени от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК) – 13 броя; 9 проекта се финансират от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; 2 проекта се изпълняват по програма „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане”, един проект се финансира по Оперативна програма „Добро управление” (проект „Областен информационен център-Видин”).

В сравнение с първия програмен период (2007-2013 г.) двойно е увеличен броят на проектите финансирани от програмата за бизнеса. Докато за целия първи период в област Видин са изпълнени 7 проекта (на стойност 12 172 007 лв.) по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, то от началото на втората финансова рамка до сега в ход на изпълнение са 13 проекта, финансирани от ОПИК 2014-2020 , на обща стойност 9 621 635 лв.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, към която бенефициентите от област Видин в първия програмен период имаха най-висок интерес, и в момента се радва на голяма проектна активност. До момента по програмата са одобрени и се изпълняват общо 9 проекта на общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Кула, Димово, Ружинци и Чупрене. По новата програма „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане” се изпълняват два проекта – на общините Белоградчик и Кула, сочат данните от ИСУН.

Съгласно Системата бенефициентите с най-много проекти по Оперативните програми в област Видин до момента са общините Видин – 2 проекта на стойност 814 978 лв., Белоградчик – 2 проекта на стойност на 522 435 лв. и Кула – 2 проекта на обща стойност – 506 162 лв. Бенефициентът, с най-висок размер на проекта, който се изпълнява на територията на област Видин, е „Артистико” ЕООД. Проектът на фирмата „Повишаване конкурентоспособността на „Артистико” ЕООД”, финансиран от ОПИК, е на обща стойност 1 196 640 лв.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 28 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект BG05SFOP001-4.001-0021-C01 на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

07 June, 13:52 | 256 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio