Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Обсъждат общински план за развитие на Видин

Предстои обществено обсъждане на Общинския план за развитие 2014-2020 година

Община Видин организира общественото обсъждане на Общинския план за развитие 2014-2020 г. (преработен вариант - синхронизация с Оперативните програми за периода 2014-2020 г.) представители на държавната и общинска администрации, на учебни и детски заведения, на бизнеса, както и гражданите. То ще се проведе на 8 февруари, от 11.00 ч, в заседателната зала на Общинския съвет.

Общинският план е основен документ за стратегическо регионално развитие на местно ниво. Неговата задача е да определи целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано социално-икономическо развитие на общината, които трябва да бъдат постигнати през настоящия планов период.

Стратегическата рамка на ОПР се базира на съществуващия потенциал на Община Видин, на нейните вътрешни предимства, определени чрез анализ на текущото състояние, оценката на перспективите за развитие и широко обществено консултиране. Планът отразява политиките, залегнали в действащите европейски, национални, регионални и областни стратегически документи, имащи пряко или косвено отношение към регионалното развитие.

Разработеният Общински план за развитие на Община Видин 2014-2020 г. е публикуван на официалната интернет страница, секция „Проекти и конкурси”.
Ръководството на Община Видин разчита на присъствието и активното участие в общественото обсъждане на всички заинтересовани страни.

03 February, 17:01 | 293 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio