Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Една подадена оферта за обществена поръчка

Една подадена оферта за участие в обществена поръчка за далекосъобщителни услуги

В Община Видин беше отворена постъпилата оферта на участника в обществената поръчка чрез публична покана с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор“.

За изпълнение на поръчката кандидатства „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД. Документите бяха разгледани от комисия с председател: Иванела Андреева – секретар на Община Видин и членове: Кирил Матеев – директор Дирекция „Финансово-стопанска дейност“ и Лидия Панайотова – старши юрисконсулт, в присъствието на представители на медиите.

Поръчката е с две самостоятелно обособени позиции: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие” и „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”. Обявената прогнозна стойност на поръчката е до 66 000 лв. без ДДС. Услугата ще бъде реализирана в рамките на 1 година, или до изчерпване на финансовия ресурс.

Цялата информация за обществената поръчка може да се намери в портала на обществените поръчки и в интернет страницата на Община Видин.

02 February, 15:10 | 263 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio