Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Разваляне на сделка по дарение на имот

В кои случаи е възможно това и как да го предотвратим

С договор за дарение често се прехвърлят недвижими имоти, като тези сделки се извършват най-вече между роднини. Това е предпочитан начин, защото е най-евтиният тип сделка между роднини по права линия. Чрез договора за дарение имотът става лична собственост на надарения и ако той е в граждански брак, неговият съпруг/а не придобива съсобственост.

Наред с всички тези предимства, подобни сделки имат и своите недостатъци. Дарението може да се развали сравнително лесно. В кои случаи е възможно това и как да го предотвратим?

Сделката може да се развали от дарителя или наследниците му, коментира адвокат Милена Миткова. Основанията са главно две: поради неплащане на поискана от дарителя издръжка и недаването й от надарения или за възстановяване на запазен дял от наследството, което е накърнено с дарението.

Във втората хипотеза делото се води от наследника, който не е взел полагащото му се наследство поради дарение, но има право на запазена част. Трябва да се има предвид, че при отмяна на дарение третите лица, придобили права върху имота, си ги запазват. Тоест, ако имотът междувременно е продаден, делото ще е за пари, а не за връщане на имота.

Задължително ли е дарителят да е искал надареният да му плаща издръжка, като последният да е отказал да го направи? Ако дарението ще се разваля на това основание, да. Доказването на това обстоятелство е или чрез представяте на писмена покана до надарения, или със свидетели. Идеята е, че ако надареният не е поканен, то няма как да откаже, тъй като не знае, че дарителят има нужда от издръжка.

Може ваш родител приживе да е дарил недвижим имот на лице с искане за издръжка, но да не е отправял писмена покана за такава. Има ли шанс да се докаже, че издръжката не е плащана и дарението да бъде развалено?

Това са факти, които трябва да прецените дали можете да докажете в съда или не. Другата ви опция – да си търсите запазената част от наследството ви – е работеща, но само ако сте приели наследството по опис. 

Срокът е тримесечен от датата на смъртта, като може да бъде удължен с още три месеца от съда. Необходимо е, тъй като ще водите делото срещу лице, което не е наследник по закон.  

 

19 March, 13:41 | 21155 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio