Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Публично обсъдиха проектобюджета на Мездра

Проектобюджет 2020 на Община Мездра беше представен на публично обсъждане

Публично обсъждане на проекта за Бюджет 2020 на Община Мездра и на Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост се проведе на 22 януари. На него кметът Иван Аспарухов представи основните параметри на проектобюджета, а заместник-кметът инж. Николинка Кътовска - Капиталовата програма на общината за тази година.

„Мотото на сегашния бюджет, а и на всички останали през настоящия мандат, е „Възраждане на община Мездра“, каза при представянето на проектобюджета Аспарухов. Ще започнем от селата, защото - според мен -там е по-голямата част, която е занемарена през последните четири години.“ В тази връзка той заяви, че през 2020 г. ще бъде извършен основен ремонт на 20 улици в населените места и на общинския път Боденец - Върбешница. Предвижда се също ремонт на сградите на 7 кметства и на 6 детски градини, изграждането на 5 спортни площадки и на 3 площада и зони за отдих. В културния календар е заложено организирането на 5 фолклорни фестивала и на Празници на всички населени места, а в спортния - учредяване на общинска аматьорска лига по мини футбол. Ще бъде подпомогната допълнително финансово и дейността на селските читалища.

Сред обектите, които ще бъдат реализирани в гр. Мездра, са ремонт на 5 улици и благоустрояване на 2 междублокови пространства, реконструкция на водопроводната и разширение на канализационната мрежи (съвместно с „ВиК“ - Враца), саниране на поне 4 многофамилни жилищни сгради, изграждане на ново кръгово кръстовище на пресечката на ул. „Христо Ботев“ и „Янко Сакъзов“, довършване на пешеходната алея на ул. „Александър Стамболийски“ в посока бившото текстилно предприятие „Юшан“ и направа на нови паркинги. Ще бъдат актуализирани проектите за реконструиране на кооперативния пазар, за преустройство на партерния етаж на Съвета (бившия Снекбар) в Ритуална зала и изложбена зала на Градската художествена галерия и за изграждане на туристически и информационен център „Български Северозапад“ в Археологически комплекс „Калето“.

Ще бъде възстановено провеждането на „Мездра рок фест“, Симпозиума по скулптура и Националният литературен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа“. Предвижда се също организирането на международен фолклорен фестивал по време на Празниците на културата „Мездра - май“ и на  Национален фестивал „Хорцето на Дефилето“ на клубове и школи за любители, изучващи български народни хора́.

Останалите приоритети, залегнали в Проектобюджет 2020, са стабилизиране на МБАЛ - Мездра и на общинското транспортно дружество „Транс-Авто-2015“, разработване на Стратегия за развитие на образователната система, оптимизиране на звената в сферата на социалните услуги и дейности, засилване на контрола от страна на Община Мездра относно опазването на подземните богатства и ползването на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, решаване на проблема с безстопанствените кучета и др.

В хода на обсъждането стана ясно, че задълженията на Община Мездра в началото на мандат 2019-2023 г. възлизат на около 5,5 млн. лв., от които към 3 млн. лв. общински дълг.

Финансовата рамка на Проектобюджет 2020 е приблизително 19 млн. лв. (18 977 995 лв.), което е с около 3 млн. лв. повече от миналогодишния бюджет (16 072 384 лв.) и с около 4 млн. лв. повече от този за 2018 г. (14 992 146 лв.).

Планираните приходи от имуществени и други данъци са в размер на 1 125 700 лв., а неданъчните приходи - 3 789 625 лв. или общо 4 915 325 лв., т. е. спрямо 2019 г. е налице увеличение от 317 803 лв.

Общата изравнителна субсидия от републиканския бюджет е 1 581 200 лв. средствата за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища - 226 300 лв., а целевата субсидия от държавата за капиталови разходи - 1 млн. лв.

В разходната част на бюджета са заложени 276 682 лв. за дофинансиране на държавните дейности с местни приходи, в т. ч. в сферата на образованието - 45 494 лв. и на социалното осигуряване - 30 900 лв.

В Капиталовата програма на Община Мездра за 2020 г. са включени за изпълнение 35 обекта и закупуване на ново оборудване, 29 от които в съставните села на общината и 6 в гр. Мездра. Сред тях са основен ремонт на 23 улици, на два пътя и една спортна площадка (в Царевец), проучване и проектиране укрепването на две свлачища (в Люти дол и Типченица), проект за преустройство и ремонт на Кметство Зверино, изграждане на детска и фитнес площадки в Оселна, ПУП на футболно игрище в Брусен, благоустрояване на междублоково пространство в района на бл. „Леденик“ 2, 3 и 4 и др.

За тяхното реализиране ще бъдат инвестирани 1 166 000 лв., от които 1 млн. лв. целева субсидия от държавата за капиталови разходи и 166 хил. лв. собствени средства на Община Мездра.

Очакваните приходи, заложени в Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г., са в размер на 645 123 лв. В т. ч. 259 465 лв. от разпоредителни сделки (продажби на сгради и земи) и 385 658 лв. от наеми.

Проектобюджет 2020 на Община Мездра и Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост предстои да бъдат внесени за разглеждане в Общинския съвет.

 

22 January, 16:49 | 71 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio