Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана




Кметът на Видин се отчете за първите 100 дни

Кметът на Община Видин се отчете за първите 100 дни от управлението си

Д-р Цветан Ценков, заедно с цялото общинско ръководство, представиха пред медиите свършеното от началото на мандат 2019-2023 г. На пресконференцията присъства и председателят на Общински съвет – Видин Генади Велков.

„След 3-те тежки месеца, аз и моят екип сме наясно със ситуацията в Общината. Вече е факт новият бюджет, който ни позволява да гледаме смело напред в тази календарна година. Факт е новата структура и за първи път от 10 години ще имаме заместник-кмет по бюджет, финанси и икономическо развитие в лицето на Цветомира Илиева“ – каза видинският кмет. Още в началото той обърна внимание на това, че в много звена е направен вътрешен одит, а от май месец ще започне цялостната финансова ревизия от страна на Сметната палата. „Запазваме финансовата дисциплина. Надяваме се от 1 март да стартират 2 основни процеса – единият е реорганизация на тези 1000 паркинг места в Синята зона, които да дадат реален приход към общинския бюджет. На второ място с единния туристически продукт – плащане на едно гише се надявам също да подобрим събираемостта от статистически наистина влизащите в Община Видин туристи от корабите и тези, които идват с организирани туристически агенции или индивидуално. Защото – как е възможно в „Баба Вида“ да се отчитат около 14 000 билета, а в същото време 100 000 туристи да влизат във Видин само от корабите, например?“ – посочи д-р Ценков.

Кметът специално обърна внимание на предприетите мерки във връзка с изтичането на средства от Общината, като конкретизира, че е спрян огромен теч, който касае озеленяването и за това е сигнализирано на отговорните органи, като становище е дадено от Общината на базата на резултатите от работата на комисия, в съответствие със законодателството. От днес има работен екип от фирмата по озеленяване и от Община Видин, който трябва да излезе с решение как ще се постъпи оттук-нататък. „За мен, като кмет е важно и за нашия екип, да прекъснем този договор, който всъщност ощетява Община Видин и данъците, които всички ние плащаме“ – заяви д-р Ценков. Той допълни, че вниманието е насочено и към чистотата, защото и за там има упреци. В това отношение трябва да има ясна визия за графика, по който се работи и кой за какво отговаря, за разположението на съдовете за смет, за осигуряване на условия за хората, работещи в звеното. Д-р Ценков допълни още, че на фокус е и регионалното депо: „Да го превърнем в работещо предприятие – със сепарираща система, която да дава възможност да се подготвят разделно отпадъците и те да отиват в съответните преработвателни предприятия – за хартия, стъкло, метали. Обсъждаме варианта там да изградим т.н. суха ферментация, малка фабрика, където от всички отпадъци с растителен произход да се създадат условия за произвеждане на метан. И нещо друго – отпадният продукт е идеален за наторяване на нашите над 500 декара градини“. Като пример за това, че се следи стриктно за изтичането на средства и за недопускането на злоупотреби, бе посочен скорошния случай с общински служител от Информационния център, за който е подаден веднага сигнал и в момента се разследва от Икономическа полиция.

Кметът подчерта, че през тези три месеца Общината ясно е показала, че е обърната с лице към проблемите на хората. Реагира се своевременно и това може да се види както в кварталите, така и в населените места. Със собствени средства и ресурс се извършват належащи малки ремонти, благоустройствени дейности, баластрират се улици.

Председателят на Общинския съвет заяви, че в местния парламент има изградено необходимото мнозинство между ГЕРБ и групата общински съветници около СДС и съвсем скоро предстои да бъде подписано политическо споразумение за общо управление с ГЕРБ. „Мисля, че Общинският съвет работи добре и всички важни решения, които трябва да се вземат, ще се случат“ – изрази увереност Генади Велков.

Десислава Тодорова, заместник-кмет „Европейски политики и инвестиции“ включени в Инвестиционната програма на Община Видин,предстои да стартират: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 13 блока многофамилни жилищни сгради“; „Подобряване на енергийната ефективност в общински административни сгради“, включващ обект „Сградата на общинската администрация“; Изграждане на 37 социални жилища в град Видин; Основна реконструкция на 4-та част на Централна пешеходна зона от Младежкия дом до Спортна зала „Фестивална“. Тя каза, че в края на миналата година Общината е кандидатствала с проектно предложение „Изграждане на младежки дом - Видин“ по Норвежката програма към Министерството на науката и образованието, което предстои да бъде разгледано и оценено през март месец, тази година. Финансирането е 100% безвъзмездна финансова помощ (БФП).

В момента се подготвя проект за подмяна на уличното осветление в 4 квартала на територията на Общината, който включва подмяна на настоящето осветление с лед осветление с цел реализиране на икономия от електричество. Проектът е отново по Норвежката програма към Министерството на енергетиката. Финансирането е 100% БФП.

На следващото заседание на Общински съвет ще бъде внесено предложение Община Видин да кандидатства за довършване и въвеждане в експлоатация на Общински драматичен театър - към Министерството на културата и Основен ремонт на Закритата лекоатлетическа писта - към Министерството на младежта и спорта.

Проект „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център Жул Паскин“ е един от важните и знакови проекти, които предстои да бъдат реализирани в Община Видин. В момента се уточняват последните детайли, касаещи тръжната документация, като има готовност в най-кратки срокове да бъде обявена процедура за избор на изпълнител, с което ще стартира проектът.

Работи се и по тръжната документация за проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Видин“, който е на стойност 12 454 000 лева. В първа фаза на проекта ще бъдат изготвени анализи и широка информационна кампания, а втората фаза на проекта, реалната подмяна на отоплителните уреди предстои да бъде реализирана през следващата година.

Десислава Тодорова отбеляза, че основният акцент на новия бюджет, касаещ европейските политики и инвестиции е залагането на значителни средства за изготвянето на технически проекти и технически документи. Предвидени са средства за актуализация на общ устройствен план на Община Видин и общ устройствен план на град Видин. „2020 година е изключително важна стратегически за всички общини и ние трябва сега да се подготвим с идейни и технически проекти, за да сме готови при първа възможност да кандидатстваме“ – завърши Тодорова.

Заместник-кметът по хуманитарни дейности и социална политика Борислава Борисова каза, че от началото на мандата намерението е най-много средства да се вложат в нашето бъдеще – децата. „Изработихме нов алгоритъм за определяне на общинска издръжка на детските градини. През 2020 г. ще бъдат дадени общински средства в размер на 766 лв. - с 89 лв. повече за всяко дете. В момента се подготвя обществен дебат, с който да определим необходимата сума за изхранване“. През 100-те дни са отбелязани редица традиционни празници за Община Видин и България. Организираната Новогодишна програма, както и част от коледната украса са дарение от видинска фирма. Борисова спомена и за полученото дарение, осигурено със съдействието на Фондация „Помощ и съдействие“ към Малтийския орден – Швейцария на проф. Валентин Джонов, който предостави пакети с дрехи, завивки, детски играчки, за социално слаби хора от Общината.

В изпълнение на управленската програма е заложен разнообразен културен календар, като новост е предстоящият Международен фолклорен фестивал на дунавските градове от Германия до Украйна, както и Младежкият фестивал, за които подготовката е започнала. „В бюджета за първи път бяха включени фонд „Култура“ и фонд „Младежки дейности“. В диалог сме с Министерството на културата и насочихме усилията си за увеличаване на финансовите средства. Бюджетът, с който разполагаме е абсолютно недостатъчен за големите ни планове. Увеличихме средствата и целенасочено работим Видин да се превърне в желана и позната туристическа дестинация. Предвиждаме до 19-20 март да сме изработили единния туристически продукт. Участвахме в Международна туристическа борса „Ваканция и Спа Експо“. Подготвяме среща на 13 март с туроператори, които искат да се запознаят с културно-историческото наследство на Видин и влизане в туристическия сезон през началото на април с темата: „История, вино и традиции“ – отбеляза още Борисова. Тя каза, че са намалени средствата за спортните клубове, за сметка на масовия спорт. Приключват строително-ремонтните дейности по проект в двата физкултурни салона - в ППМГ „Екзарх Антим I“ и СУ „Цар Симеон Велики“, където се очаква да преминат 40 000 деца през периода на устойчивост.

Стартирали са дейности по изпълнение на проект „Заедно за по-добър живот“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“. Към настоящия момент Община Видин успешно реализира дейности по обгрижване на 300 лица и деца в неравностойно положение с идентичен брой лични асистенти чрез Механизма за лична помощ на Министерството на труда и социалната политика. В готовност е да се включи от първи март в Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“. В началото на годината са регистрирани два нови пенсионерски клуба, така те са вече 15 на брой.

Заместник-кметът по устройство на територията и развитие на инфраструктурата Светослав Скорчев също се спря на двата проекта за ремонта на училищата ППМГ „Екзарх Антим I“ и СУ „Цар Симеон Велики“. Той уточни, че е минала приемателната комисия за математическата гимназия, стремежът е в срок да приключи работата и в „Цар Симеон Велики“. Скорчев припомни, че строителната група към Общината ще бъде разширена, за да може да се реагира своевременно на необходимостта от ремонтни дейности във всички населени места. Той съобщи, че пейките в алеите между Художествената галерия и Телеграф капия поетапно ще бъдат основно ремонтирани. Заместник-кметът каза още, че в бюджета са подсигурени повече от 400 000 лв., с които Общината ще има възможност да си закупи собствена техника, с която ще се улесни дейността по сметосъбиране, сметоизвозване и поддръжката на зелените площи в парковете и централната пешеходна зона. За служителите в звеното по чистота ще бъдат въведени униформи, за да са лесно разпознаваеми.

Цветомира Илиева, директор Дирекция „Финансово-стопанска дейност“ сподели, че изготвянето на бюджет 2020 е било сериозно предизвикателство, свързано с упорита работа, но с успешен завършек: „Много съм горда, че Министерството на финансите прие този бюджет без абсолютно никакви забележки – казаха, че е реалистичен, изграден при спазване на строгата финансова дисциплина“. Тя също отбеляза, че започват поетапно ревизии във всички звена, за да се види откъде идват течовете на средства, като някои от тях вече са установени.

Секретарят на Община Видин Валери Димитров подчерта, че въвеждането на новата структура ще даде възможност администрацията да работи много по-ефективно, да има адекватен контрол и се създаде благоприятна среда. „Предвиждаме отдел, който да отговаря изцяло за деловодната дейност и за комуникацията с гражданите. През изминалите три месеца освободихме постепенно около 15 служители, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, след конкурси са назначени на тяхно място млади хора“ – каза Димитров. Той допълни, че от 21 февруари Общината има нов главен архитект – Десислава Евгениева и се надява, че под нейното ръководство град Видин ще промени облика си и ще стане още по-привлекателен. 

В края на пресконференцията д-р Цветан Ценков отговори на въпроси на журналисти и обобщи: „Смятам, че Видин може да има друга съдба, може да се превърне наистина в един от новите културно-туристически региони в България и на Балканите, защото този град е съизмерим, както обичам да казвам, с Пловдив, Велико Търново, Варна и София. Не само защото е бивша столица на България, но и заради красотата и достолепието си.

24 February, 16:11 | 705 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини]







 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio