Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Специално звено ще поддържа уличното осветление

В Община Видин се създава Звено за поддържане и ремонт на улично осветление и електрически съоръжения, общинска собственост

   Кметът на Община Видин Огнян Ценков коментира пред медиите, че Общинският съвет е приел 26 от включените 27 точки в дневния ред на редовното заседание. Той изрази удовлетворението си, че подкрепа са срещнали предложенията, едно от които е създаването на Звено за поддържане и ремонт на улично осветление и електрически съоръжения, общинска собственост към Община Видин. Ценков отбеляза, че поради изтичане срока на договор по обществена поръчка с предмет „Поддръжка  на улично осветление  в гр. Видин и селищата на Община Видин“ и с оглед финансова стабилизация на общината, се налага да се предприемат мерки за намаляване на разходите в Общинския бюджет. „Създаването на такова структурно звено, където ще се съсредоточат  всички сили  и средства за изпълнение на дейността, ще гарантира повишаване  на контрола и предоставя възможност за постигане на по-добра оперативност, ефективност и икономичност в работата“ – обясни кметът. В звеното ще бъдат назначени 7 служители в т.ч и ръководител. За осигуряване дейността на звеното са необходими 200 500 лв. годишно, които разходи включват възнагражденията, материално-техническото осигуряване и административно- стопански разходи.

   Оттеглена бе точката от дневния ред, която касае Генералния  план за организацията на движението на територията на Община Видин. Мотивът е за установено противоречие между Наредбата за организацията  на движението  на територията на Община Видин и  Наредба № 1 от 17 януари 2001 г. за организиране на движението по пътищата, издадена от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. В наредбата на Министерството е указан редът за изготвяне и одобрение на Генерален план за организацията на движението. Административната процедура по неговото одобряване, съгласно нормативния акт на МРРБ се извършва със заповед на кмета. Генералният план касае облекчаване на  движението на моторни превозни средства, въвеждане на еднопосочно  движение на улици в близост до  ДГ „Арабела“ и ОУ „Иван Вазов“, изграждане на три нови кръгови  движения, внасянето на порядък в паркирането на превозните средства, както и в централна градска част, подобряване  събираемостта на таксите от водачите на паркираните в синята зона.

     Общинските съветници приеха предложенията, направени от кмета на общината, за поемане на общински дълг за осигуряване  финансирането на два проекта по Програмата  за трансгранично  сътрудничество  Интеррег България - Сърбия, чрез Фонда за местно самоуправление в България „ФЛАГ“. По този начин общината ще може да осъществи предвидените за реализиране в проектите строително-ремонтни дейности, доставка на диагностично оборудване и закупуване на две сметосъбирачни машини. 

    Общински съвет Видин даде съгласието си Община Видин да участва в учредяването на Европейска група за териториално сътрудничество, като за представител в Управителния съвет на Сдружението  е определен Огнян Ценков. 

    Кметът посочи пред медиите, че предстои да бъде одобрен от Министерство на финансите Финансово-оздравителният план на общината  и изрази задоволство от подкрепата на общинските съветници за  рационално взетите решения.

 

 

 

01 June, 19:27 | 293 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio