Враца Мездра Козлодуй Бяла Слатина Криводол  Оряхово Борован Мизия Хайредин Роман  Кнежа  Област Видин  Област Монтана
Редовно заседание на ОбС –Видин

Огнян Ценков: „Засилваме ръководната роля на директорите на детски градини в условията на делегиран бюджет“

Това заяви кметът на общината пред медиите след редовното заседание на Общинския съвет.

Заседанието на Общинския съвет започна с полагането на клетва от Десислава Венелинова – новоизбраният кмет на с. Капитановци.

В дневния ред се наложи да се осъществи промяна в поименния списък на капиталовите разходи, за да се осигурят необходимите средства за покриване на фонд „Работна заплата” след оптимизацията на детските градини, въвеждането на делегираните бюджети, осигуряването на средства за обезщетения, както и средствата за служителите от филиал „Образование-единното бюджетно счетоводство“, които за половин месец имаха задължения за довършване на процедурата по закриването на филиала като второстепенен разпоредител с бюджет. Кметът припомни, че целта на оптимизацията и обединяването на детските градини е именно тази, да се засили ръководната роля на директора,  повишаване на качеството във възпитателния процес, обгрижването на децата и еднаквост в материалната база с по-добри битовите условия, които  да предлагат детските градини.Размерът на средствата за осигуряване на   работните заплати на персонала в детските градини е 96 000 лв, в това число и над 13 000 лв. резерв за непредвидени разходи, както и отпускане на безлихвен кредит на  стойност над 50 000 лв. за изплащане на обезщетенията по Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“, с който да се покрият тези разходи, като в последствие този кредит ще бъде възстановен на Общината от Министерството на образованието и науката.

Следващите предложения бяха свързани с отдаване под наем на обекти общинска собственост, продажба на имоти частна общинска собственост, които се намират в кв. „Нов път“.

Напрежение и коментари породи предложението за отдаването под наем на част от терен, находящ се в Крайдунавския парк, за разполагане на мобилно съоръжение за осъществяване на търговска дейност.  

На заседанието бяха внесени допълнително към дневния ред две предложения. Едното касае вземане на решение за издаване на записна заповед по договор за безвъзмездна финансова помощ в размер на  205 000 лв. по  Оперативна програма „Региони в растеж” за изпълнение на инвестиционната програма на Общината. Другото е за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в размер на  300 000 лв. за осъществения проект „Рехабилитиране на водоснабдителната система, разширяване и рехабилитиране на канализационните мрежи в гр. Видин”, приключил през миналата година и е с цел отстраняване на допуснат пропуск в документацията, който е бил при подписването на договора с управляващия орган и впоследствие при провеждането на процедурата за избор на изпълнител. „По този начин тази грешка се отстранява и се възстановяват средства на Общината“, каза Огнян Ценков.

Във връзка със запрашеността на въздуха има изготвена цялостна програма, приета от Общинския съвет, за намаляване на фините прахови частици. Гласувано бе монтирането на автоматична измервателна станция за контрол и качество на атмосферния въздух.

Кметът Огнян Ценков отговори и на въпроси, свързани с подобряването на състоянието, ремонт и асфалтиране на улици от Общинската пътна мрежа в град Видин и в някои населени места.

Общинският съвет гласува единодушно трима наши съграждани да бъдат удостоени със званието „Почетен гражданин на Видин и общината“.

 

04 October, 21:27 | 245 четения [Принтирай | Изпрати | виж всички новини] 

 

© 2009 Информационна агенция "Враца плюс" - вести от Дунава до Балкана
Design & Development:
DREAMmedia Creative studio