Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Бизнес

АЕЦ „Козлодуй” получи безсрочна лицензия за експлоатация на хранилището

  25.06.2024 23:48
АЕЦ „Козлодуй” получи безсрочна лицензия за експлоатация на хранилището

АЕЦ „Козлодуй” получи безсрочна лицензия за експлоатация на хранилището за отработено гориво

На 25 юни председателят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) Цанко Бачийски официално връчи на изпълнителния директор на атомната електроцентрала Валентин Николов лицензия за експлоатация на ядрено съоръжение – Хранилище за отработено гориво (ХОГ). За първи път в съответствие с въведените промени в националната нормативна уредба издаденият документ не е ограничен със срок.

През юни 2023 г. АЕЦ „Козлодуй” депозира в АЯР заявление за подновяване на лицензията на ХОГ, придружено от комплект документи, съдържащи резултатите от извършения периодичен преглед на безопасността на хранилището и обосноваващи възможността за безопасната му експлоатация, заедно с програма с мерки за поддържане на високото ниво на безопасност на ядреното съоръжение.