Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Бизнес

Стартира кампания по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“

  18.06.2024 18:40
Стартира кампания по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“

Стартира информационна кампания по процедура „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите” по ПКИП

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК), към Министерството на иновациите и растежа, организира информационна кампания по процедура BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите” по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“.

В рамките на откритите информационни дни експерти от ГД ЕФК ще представят процедурата пред заинтересованите страни в градовете Благоевград, Монтана, Габрово, Търговище, Пловдив и Хасково.

За Северозападния район за планиране кампанията ще се проведе в гр. Монтана на 27 юни 2024 г., (четвъртък), в залата на Областната администрация, от 11.00 до 13.00 часа, като регистрацията е от 10.30 до 11.00 ч.

Основната цел на процедурата е да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите в семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите, и по този начин да допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.

Общият бюджет на процедурата е 117,5 млн. лв. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните проекти е 15 000 лв., а максималният – до 150 000 лв. Максималният интензитет (процент) на съфинансирането, което ще се предоставя по линия на ПКИП, е до 75 % за семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии, и до 85 % - за предприятията от сектора на занаятите.

Процедурата е насочена към микро и малки предприятия, като същите могат да кандидатстват за придобиване на нови машини, съоръжения, оборудване, инструменти, както и специализиран софтуер, осигуряващи подобряване на производствения им капацитет. Предвидена е и възможност за насърчаване на пазарното представяне чрез създаването на онлайн магазин за продуктите или услугите, предлагани от предприятията. По процедурата ще се предоставя подкрепа и за въвеждането на ИКТ системи/модули за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятията.

Краен срок за подаване на проектни предложения е до 16:30 часа на 16.09.2024 г.

Повече информация за процедурата можете да намерите на адрес: https://pkip.egov.bg/wps/portal/program-pkip/home/news/news_procedure_31052024.