Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Бизнес

Областен информационен център - Враца стартира изнесени приемни в областта

  12.06.2024 16:44
Областен информационен център - Враца стартира изнесени приемни в областта

    Екипът на ОИЦ – Враца стартира първи информационен цикъл за 2024 година с посещения по общините на област Враца на тема: „Актуални и предстоящи процедури за финансиране на проекти със средства от ЕСИФ за 2024г.“.

Първата среща се състоя на 12.06.2024 г. в община Мизия, в местността „Горно Ливаде“, където се провежда празник, пазещ традициите за стартиране на жътва. На щанда на Областен Информационен център – Враца посетителите получиха информация за актуални процедури по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027 с Министерство на труда и социалната политика (#МТСП) стартира Модул за самостоятелно #сертифициране на цифрова компетентност. Всеки гражданин ще може да тества безплатно знанията си и да получи #сертификат, че притежава на базово и/или средно ниво #дигитални #умения, които са придобити в процеса на работа или чрез самостоятелно учене“ повече информация в Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ процедура: BG16RFPR001-1.004 - Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите,  „Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 — 2027 г.“ и други възможности.  

Срещите са открити за посещения и гражданите имат възможността да научат повече за  Кохезионната политика на ЕС, финансовите механизми и различни възможности за развитие чрез разработване на проекти с европейско финансиране в следващите събития:

-        Криводол на 20 юни от 11:00 часа пред Община Криводол

-        Мездра на 21 юни от 11:00 часа пред Община Мездра

-        Роман на 24 юни от 11:00 часа пред Община Роман

-        Бяла Слатина на 25 юни от 11:00 часа пред Община Бяла Слатина

-        Козлодуй на 26 юни от 11:00 часа пред Община Козлодуй

-           Оряхово на 28 юни от 11:00 часа пред Община Оряхово

-           Хайредин на 1 юли от 11:00 часа пред Община Хайредин

-           Борован на 2 юли от 11:00 часа пред Община Борован

-           Враца на 5 юли от 10:00 часа в конферентна зала на хотел „Лева“ – град Враца

   ОИЦ – Враца  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. За повече информация можете да посетите портала www.eufunds.bg или фейсбук страницата https://www.facebook.com/profile.php?id=61554949662696