Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Избори

РИК-Враца започна работа

  23.04.2024 17:42
РИК-Враца започна работа

На 20 април 2024г. Районна избирателна комисия – Враца  встъпи в правомощията си и проведе първото си заседание в сградата на Областна администрация Враца.  Областният управител Надя Донкинска поздрави и пожела успешна, спокойна и безпроблемна работа на РИК в Шести изборен район – Врачански, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Съгласно Решение №3101– ЕП/НС от 19.04.2024г. на ЦИК беше избрана Районна избирателна комисия – Враца в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Лора Стефчова Младенова-Атанасова

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛИ: Светлана Георгиева Цветанова, Иво Петров Францов, Даря Георгиева Михайлова, Симеон Йорданов Кръстев

СЕКРЕТАР: Eлена Кирилова Найденова

ЧЛЕНОВЕ: Силия Иванова Иванова, Ирена Иванова Николова, Галина Илиянова Георгиева, Марин Иванов Връбчев, Красимир Крумов Колев, Камелия Кръстева Татарска, Георги Иванов Петров

 От страна на Областна администрация Враца са създадени необходимите условия за дейността на Районна избирателна комисия - Враца. Предоставено е оборудвано помещение за работата на комисията, подсигурени са необходимите компютри, периферни устройства и офис-мебели. При заявяване ще бъдат доставени своевременно необходимите консумативи и материали за обезпечаване текущата  дейност на. РИК. Планирана е среща с ръководството на РИК Враца в понеделник за обсъждане на технически, организационни и логистични въпроси, които да осигурят безпроблемна работа на екипа.