Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Бизнес

1-ви май 2024 г. е крайният срок за организиране на пунктове за охлюви

  11.04.2024 19:39
1-ви май 2024 г. е крайният срок за организиране на пунктове за охлюви

Лицата, които изкупуват охлюви с търговски цели следва да подават уведомления в РИОСВ-Враца за разкриване на пунктове за охлюви в срок до 1-ви май 2024 г.,  а периодът за събиране от природата и изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермерско отглеждане е от 10-ти май до 30-ти юни включително.

Режимите, редът и условията за ползване, изкупуване с цел търговия и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от видовете лозов охлюв (Helix lucorum) и градински охлюв (Helix pomatia) са определени със Заповед № РД-361 от 9-ти април 2004г. на министъра на околната среда и водите.

Съгласно гореспоменатата заповед организираните пунктове  трябва да бъдат оборудвани с хладно помещение за съхранение, подходящ амбалаж (чували тип гаци) и транспорт на живите охлюви,  калибровъчно сито за пресяване на маломерните охлюви с диаметър на отворите 28 мм. Отговорниците на пунктовете са длъжни да върнат незабавно в природата маломерните охлюви, предадени при тях.

При установяване на нарушения физическите лица се наказват с глоба от 100 до 1000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 200 до 5000 лв.