Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Бизнес

„Холсим“ ускорява усилията си за постигане на въглеродна неутралност

  22.03.2024 14:20
„Холсим“ ускорява усилията си за постигане на въглеродна неутралност

Холсим“ ускорява усилията си за постигане на въглеродна неутралност в производството на цимент. Компанията планира въвеждане на иновативна технология за улавяне и съхранение на CO2 емисиите

Като лидер в решенията за зелено строителство „Холсим България“ се ангажира да играе все по-съществена роля за ускоряване на прехода в България, а и на европейско ниво, към нулева нетна въглеродност и устойчиво бъдеще. Тази визия беше споделена от ръководството на компанията на среща с кмета и общинския съвет на община Враца, проведена миналия четвъртък.

„Холсим България“ АД допринася активно за постигане целите на Групата „Холсим“ в областта на борбата с изменението на климата и по-конкретно постигане на климатично-неутрално производство на цимент до 2050 г., споделиха участниците в срещата от страна на дружеството. Благодарение нарастващите обеми на алтернативните горива и суровини при производството на цимент и циментови продукти, както и по-високия дял на зелените продукти в портфолиото на компанията, се наблюдава постепенно намаляване на количеството на СО2 емисиите, свързани с дейността на „Холсим“. Постигнатата икономия на CO2 през 2023 година е впечатляваща - над 100 000 тона за годината.

На срещата с кмета и общинския съвет Росен Папазов, изпълнителен директор и член на управителния съвет на "Холсим България", потвърди дългосрочната визия на компанията за подпомагане трансформацията на строителството в страната и ускоряване на прехода му към по-зелени, нисковъглеродни продукти, както и ангажимента на „Холсим“ към подпомагане устойчивото развитие на града и региона. Той подчерта, че компанията е решена да извърви и последния етап от пътя към пълната въглеродна неутралност като внедри иновативна технология за улавяне, пренос и съхранение на остатъчния въглероден диоксид, който не може да бъде елиминиран чрез наличните методи за декарбонизация. В рамките на срещата Холсим България представи разработвания от нея проект за въвеждане на иновативната технология, за реализацията на който компанията ще кандидатства за финансиране от страна на Фонда за иновации на Европейския съюз.

„За регион като Враца, в който индустрията е един от най-големите източници на благосъстояние, е от изключително значение да бъдат насърчени производства, които са в синхрон с целите на общината за постигане на устойчиво регионално развитие, осигуряване на по-здравословна околна среда и намаляване и предотвратяване на последиците от изменението на климата“, добави Росен Папазов по време на разговора.

 Освен декарбонизация на производството проектът ще има положителен ефект и  върху социално-икономическото развитие на общината, тъй като предвижда разкриване на десетки нови постоянни работни места, както и стотици места с временна заетост във фазите на проектиране и строителство. Проектът ще се реализира с помощта на доставчици на високи технологии от Франция, САЩ и България и поради своя иновативен потенциал се очаква да привлече сериозен интерес като катализатор за обмен на знания, научни постижения и добри практики в областта на иновациите, свързани с нови технологии и зелени бизнес модели.

На европейско ниво през последните две години шест проекта на компании от Групата Холсим получиха финансиране от Фонда за иновации на ЕС за внедряване на технологията за улавяне на CO2 в производствения процес. Групата Холсим разработва и нови проекти, които ще кандидатстват пред Фонда за иновации тази година като част от пътната карта за постигане на въглеродна неутралност на Групата. Проектът, по който работи „Холсим България“, е един от тях, като визията и конкретният план вече срещат одобрението и подкрепата от страна на институциите и бизнеса в страната.

След положителна оценка от страна на Фонда за иновации, „Холсим България“ планира мащабна кампания за информиране на всички заинтересовани страни относно проекта, технологията и ползите от нея, като основен фокус ще бъдат жителите на Враца и региона.