Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Бизнес

Стартира кампания за разработване на иновации в предприятията

  14.03.2024 14:41
Стартира кампания за разработване на иновации в предприятията

ГД ЕФК стартира инфо кампания по процедура BG16RFPR001-1.001 разработване на иновации в предприятията

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК), към Министерството на иновациите и растежа, организира информационна кампания по процедура BG16RFPR001-1.001 Разработване на иновации в предприятията“  по ПКИП.

В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурата пред заинтересованите страни в градовете Враца, Видин, Велико Търново, Русе, Варна, Стара Загора и Бургас.

Информационния ден във Враца ще се проведе на 26 март 2024 г., (вторник), в залата на Областната администрация.

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната им дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС 2021-2027).

Общият размер на безвъзмездното финансиране по процедурата е 127 млн. лв. В зависимост от категорията на предприятието процентът на съфинансирането е между 25 и 60 %.

Процедурата е насочена към микро, малки и средни предприятия (МСП), малки дружества със средна пазарна капитализация, а кандидатстването на големи предприятия е допустимо единствено в партньорство с МСП.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 16:30 часа на 15.05.2024 г.