Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Политика

Среща на зам.министър Маринов с директорите на държавните предприятия

  13.03.2024 20:14
Среща на зам.министър Маринов с директорите на държавните  предприятия

Превантивната дейност и изпълнението на противопожарните мероприятия в горите бе темата на срещата на заместник-министърът на земеделието и
храните д-р инж. Мирослав Маринов с директорите на Регионалните дирекции по горите и шестте държавни горски предприятия в страната.
Срещата се проведе в Министерство на земеделието и горите и в нея участие взеха и заместник-министърът на земеделието и храните Георги
Тошев и изпълнителният директор на ИАГ инж. Стоян Тошев.
Заместник-министър Маринов бе категоричен, че няма нищо по-опасно за природата от пожарите и трябва да бъдем подготвени за наближаващия пожароопасен сезон.
На срещата бяха обсъдени необходимите действия, които ще бъдат
предприети за сезон 2024. „Най-важното е всички планирани противопожарни мероприятия да бъдат изпълнени в пълен обем и в срок“, отбеляза заместник-министър Маринов. Освен превантивните противопожарни мероприятия, се предвижда да бъдат
извършвани и активни действия за информиране на обществеността за
спазване на противопожарните правила, особено през периода
юли-септември, както и да бъде осигурена проходимост на горските пътища за противопожарна техника. При констатиране на неизпълнение в определения обем на заложените противопожарни мероприятия, ще бъдат налагани административно-наказателни мерки.
Основният фактор за увеличаване или намаляване на опожарените площи за последните години са климатичните условия и падналите валежи. През последните 2 години най-големи са опожарените площи в източната част на страната и основно в района на дейност на РДГ Кърджали и РДГ Бургас.