Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Политика

НАПОС-РБ отчете своята дейност за 2023 г. и избра нови ръководни органи на асоциацията

  09.03.2024 18:20
НАПОС-РБ отчете своята дейност за 2023 г. и избра нови ръководни органи на асоциацията

Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ) отчете своята дейност за 2023 г. и избра нови ръководни органи на сдружението. Това стана на XXII Общо събрание на асоциацията, което се проведе в Пловдив. Във форума взеха участие 130 ръководители на местни парламенти от цялата страна от общо 204 членове на НАПОС-РБ.

Приветствия към делегатите отправиха председателят на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и кмет на община Велико Търново инж. д-р Даниел Панов, Атанас Узунов - председател на Общински съвет - Пловдив, заместник-кметът на Община Пловдив Савина Петкова и Ангелина Топчиева - член на Управителния съвет (УС) на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България (НАСО РБ) и секретар на Община Пловдив.

Поздравителен адрес изпрати кметът на община Пловдив Костадин Димитров. Презентация на тема „Общински мандат 2023-2027 г.“ представи изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева.

Сред гостите на форума бяха също Емил Христов - заместник-председател на 44-ото Народно събрание (2017-2021 г.) и почетен член на НАПОС-РБ, почетните членове на НАПОС-РБ Сунай Хасан, д-р Ибрахим Яхов и Дочко Дочев и инж. Александър Държиков - досегашен член на УС на асоциацията и председател на Общинския съвет - Пловдив (2019-2023 г.).

Общото събрание прие Отчет за дейността на Управителния съвет на НАПОС-РБ за 2023 г., изнесен от председателя на асоциацията Венцислав Спирдонов.

„За изминалите 20 години НАПОС-РБ се утвърди като авторитетна неправителствена организация в областта на местното самоуправление, провеждаща множество научно-теоретични конференции, тематични дискусии, обучения, пътуващи семинари и други мероприятия в подкрепа на местните власти и на общинските съвети, подчерта в отчетния доклад Спирдонов.

Асоциацията работи активно в няколко направления: защита на интересите на общинските съвети и на техните председатели; повишаване на административния капацитет на председателите и на общинските съветници; законотворчество; подпомагане на общинските съвети и на техните председатели с документи, както и с правна помощ; обмяна на опит.

С тази своя политика през изминалите години НАПОС-РБ се утвърди като важен фактор в местното самоуправление и завоюва авторитета си по безспорен начин.“

На събранието бяха приети също Отчет за дейността на Контролния съвет (КС) на НАПОС-РБ за 2023 г., изнесен от Димитър Митев - член на КС, както и Годишен финансов отчет за миналата година и Бюджет на Асоциацията за 2024 г., представени от изпълнителния директор инж. Делян Дамяновски. Приходната част на Бюджет 2024 е в размер на 202 505.32 лв., разходната част - 162 879.80 лв. и преходен остатък за 2025 г. - 39 625,52 лв.

Приети бяха промени в Устава на НАПОС-РБ, с които годишният членски внос на членовете на сдружението, който е пропорционален на броя на общинските съветници в съответната община, беше увеличен от 30 на 40 лв. за един общински съветник, а броят на заместник-председателите на асоциацията беше увеличен от двама на трима.

Общото събрание удостои със званието „Почетен член на НАПОС-РБ” Бедрие Газиюмер - досегашен заместник-председател на НАПОС-РБ и председател на Общински съвет (ОбС) - Черноочене (1999-2023 г.), проф. Севдалина Турманова - досегашен член на УС на НАПОС-РБ и председател на ОбС - Бургас (2019-2023 г.) и д-р Мария Димитрова - досегашен член на УС на НАПОС-РБ и председател на ОбС - Силистра (2011-2023 г.).

На висшия форум на сдружението бяха избрани бяха нови ръководни органи на асоциацията за мандат 2023-2027 г. - Управителен съвет в състав от 25 членове и Контролен съвет в състав от 7 членове.

На първото заседание на новоизбрания Управителен съвет за председател на УС на НАПОС-РБ беше преизбран Венцислав Спирдонов, председател на Великотърновския общински съвет, а за заместник-председатели - Атанас Телчаров, председател на ОбС - Садово, и Сейфи Мехмедали - председател на ОбС - Джебел.

В Управителния съвет влязоха също: Атанас Узунов - председател на ОбС - Пловдив, д-р Бистра Павловска - председател на ОбС - Белене, инж. Богомил Бранков - председател на ОбС - Елин Пелин, инж. Владимир Ненков - председател на ОбС - Девня, Георги Коев - председател на ОбС - Община Добричка, Гергана Кръстева - председател на ОбС - Димитровград, Златка Донева-Цанева - председател на ОбС - Трявна, Ивелин Савов - председател на ОбС - Никопол, Ивета Лазарова председател на ОбС - Стара Загора, инж. Иво Иванов - председател на ОбС - Монтана, Илиян Маринов - председател на ОбС - Стражица, Красимир Николов - председател на ОбС - Добрич, Диляна Драганова - председател на ОбС - Долна баня, Мария Стойчева - председател на ОбС - Тетевен, Мария Томева - председател на ОбС - Чавдар, Сейди Шерифов - председател на ОбС - Борино, Сергей Добрев - председател на ОбС - Лясковец, Стефан Тихолов, председател на ОбС - Ловеч, Тахир Тахиров - председател на ОбС - Търговище, Христина Костадинова-Чолакова - председател на ОбС - Котел, инж. Христо Димитров - председател на ОбС - Варна и Яна Нинова - председател на ОбС - Мездра.

В Контролния съвет на НАПОС-РБ влязоха: председател - Николай Златанов, председател на ОбС - Казанлък и членове - Адам Адамов - председател на ОбС - Поморие, Димитър Митев - председател на ОбС - Сливен, Исмаил Осман - председател на ОбС - Руен, Светла Боянчева - председател на ОбС - Гълъбово, Светозар Славчев - председател на ОбС - Първомай и Радослав Тасков - председател на ОбС - Благоевград.

Вечерта в неформална обстановка беше отбелязана 20-годишнината от създаването на НАПОС-РБ. Асоциацията е учредена на 16 юли 2004 г. в Пловдив от 51 действащи председатели на общински съвети в Република България.  

Мирослав Гетов,

редактор на Информационен бюлетин „Председател“ - печатен орган на НАПОС-РБ