Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Бизнес

Цената на меда пада, но не и на пазара

  05.03.2024 15:22
Цената на меда пада, но не и на пазара

Над 40 хиляди пчелни семейства са загинали през миналата година

Цената на меда пада, но само за крайните клиенти тя се увеличава, показват данни на земеделското министерство. Средната цена през миналата година за килограм мед е била 8,96 лева за крайни клиенти и се повишава с 0,7 на сто спрямо тази през 2022 г.

В същото време производителите продават с 10 на сто по-евтино меда на търговците на дребно за година, като цената е 7,44 лева за кг, при 8,27 лв. за кг година по-рано. За преработвателните предприятия пък цената е паднала с близо 20 на сто – от 5,85 лв. за кг на 4,69 лв. за кг, а за промишлеността поевтиняването е с 26 на сто – от 5,91 лв. за кг но 4,36 лв. за кг.

Производителите на пчелен мед са продали най-големи количества през 2023 г. на преработвателните предприятия – 4870 тона, а 2392 тона са продадени на пазара на крайните потребители. На търговците на дребно са продадени 483 тона, за промишлеността – 870 тона, а за собствена консумация са отделени 1 431 тона.

Към 1 октомври 2023 г. броят на пчелните семейства е 816,6 хил. броя, което е с 0,8% по-малко от 2022 г. Пчелните семейства, от които е добиван мед през 2023 г., намаляват с 2% и са 659 хил. броя.

Произведеният пчелен мед е 11 189 тона, което е с 6,3% по-малко спрямо 2022 г. Средният добив от едно пчелно семейство е 17 кг. Увеличава се броят на пчелните семейства, отглеждани в Южния централен район с 5.4% и в Североизточния район с 2,5%. През наблюдаваната година са произведени 3.0 тона пчелен клей (прополис) и над 46,8 тона цветен прашец.

Броят на стопанствата с пчелни семейства намалява до 9 433 (-7,7%) през 2023 година, като спрямо 2016 г. техният брой е с близо 6 000 по-малко.

Общо през 2023 г. са загинали над 40 хиляди пчелни семейства.