Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Образование

Обучение на тема „Отвъд етикета“ се проведе в Детска градина „Слънчице“

  23.02.2024 17:12
 Обучение на тема „Отвъд етикета“ се проведе в Детска градина „Слънчице“

    Социален тренинг на тема „Отвъд етикета“ се проведе в Детска градина „Слънчице“ - гр. Мездра. Организатор на обучението беше педагогическият екип на детското заведение, съвместно с Регионално управление на образованието - Враца, представители на което бяха Ивка Гиздина - старши експерт по приобщаващо образование и Таня Борисова - старши експерт по предучилищно образование.

Целта на тренинга беше създаване на работещ екип между детската градина и семейството за подкрепа на социално-емоционалното развитие на децата за споделена отговорност, толерантност и изграждане на взаимно доверие. Основните аспекти, дискутирани по време на обучението, бяха подпомагане на родителите за осъзнаване на позитивното възпитание, балансът между любовта и контрола и умението за преетикетиране на поведението на деца и възрастни.

Водещ на обучението беше Полина Николова - психолог в ДГ „Слънчице“, която представи работещи стратегии за социално-психологическа подкрепа на семействата. В дискусията се включиха активно родители чрез интерактивните форми въображаемо интервю, отражение и групово решаване на казуси. Изненадващо беше включването на децата с емоционално видео с отговори на въпроси от интервюто. За финал всички приготвиха специална рецепта за щастие с основни съставки: любов, доброта, търпение, прошка.

Гости на социалния трекинг бяха Елена Нанова - началник на отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване“ и Илияна Александрова - мл. експерт „Образование и социални дейности“ в Община Мездра и Атанаска Христова - дългогодишен директор на ДГ „Слънчице“.

Калина АРСЕНОВА, директор на ДГ „Слънчице“ - гр. Мездра