Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Европа

Европейските земеделски стопани са частично освободени

  13.02.2024 18:29
Европейските земеделски стопани са частично освободени

Европейските земеделски стопани са частично освободени от изискванията за земята, оставена под угар

Европейската комисия прие регламент, който предоставя частично освобождаване на европейските земеделски стопани от правилото за обвързаност с условия по отношение на земята, оставена под угар. Регламентът е следствие от предложението на ЕК от 31 януари и обсъждания с държавите членки. Регламентът ще влезе в сила утре, 14 февруари, и ще се прилага със задна дата от 1 януари за една година, т.е. до 31 декември 2024 г.

Частичната дерогация отговаря на исканията за по-голяма гъвкавост от страна на държавите членки, за да се отговори по-добре на предизвикателствата, пред които са изправени земеделските стопани в ЕС.

Вместо да държат земя под угар или да не обработват 4% от обработваемата си земя, земеделските стопани от ЕС, отглеждащи  култури, които обогатяват почвата с азот, и/или междинни култури без продукти за растителна защита на 4% от обработваемата си земя, ще се считат за отговарящи на т.нар. изискване GAEC-8 („добро земеделско и екологично състояние“). Ако решат обаче, земеделските стопани могат и да продължат да изпълняват изискването със земя, оставена под угар или необработваема такава.

Държавите членки, които желаят да прилагат дерогацията на национално равнище, трябва да уведомят Комисията в срок от 15 дни от влизането в сила на регламента, за да могат земеделските стопани да бъдат информирани възможно най-скоро.

Предложението на Комисията е внимателно обмислено, за да осигури правилния баланс между предлагането на помощ и гъвкавост за земеделските стопани, изправени пред многобройни предизвикателства, от една страна, и опазването на биологичното разнообразие и качеството на почвите, от друга.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: „Само ако могат да живеят от земята си, земеделските стопани биха инвестирали в бъдещето. И само ако заедно постигнем целите в областта на климата и околната среда, земеделските стопани ще могат да продължат да се прехранват. Нашите земеделски стопани са добре запознати с това. Тази мярка им предлага гъвкавост като същевременно продължава да ги възнаграждава за решаващата им работа за стимулиране на продоволствената сигурност и устойчивостта на ЕС. Скоро ще представим повече предложения, за да помогнем за облекчаване на натиска, пред който са изправени земеделските стопани.“