Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Култура

Национален литературен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа“

  11.02.2024 19:53
Национален литературен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа“

Община Мездра обявява 13-ти Национален литературен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа“

Община Мездра, Туристически комплекс „Дядо Йоцо гледа” и Съюзът на българските писатели обявяват 13-ти Национален литературен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа” на тема:

 „Миналото, настоящето и бъдещето на нашата Родина”.

Регламент на конкурса:

• Конкурсът е анонимен.

• Право на участие в конкурса има всеки български гражданин, навършил 18 години, чийто текст отговаря на условието за анонимност - неподписан ръкопис на разказ в 3 (три) екземпляра.

• Всеки автор може да участва с един разказ (формат - до 5 страници А4, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 14).

• Текстът, заедно с приложено към него запечатано малко пликче, което съдържа личните данни на автора, се изпращат в голям пощенски плик, върху който също не са отбелязани имената на автора.

• Разказите се изпращат в срок до 31 май 2024 г. на адрес: гр. Мездра 3100, област Враца, Община Мездра, ул. „Христо Ботев” №27, стая 304, за Националния литературен конкурс „Дядо Йоцо гледа”.

• Текстове, несъобразени с темата или с жанровите и техническите изисквания на конкурса, отпадат от класирането.

• Автори, които са класирани в предишни издания на конкурса, няма да бъдат награждавани.

• Отчитането на конкурса ще стане на 22 юни 2024 г. в Туристически комплекс "Дядо Йоцо гледа" - с. Очиндол.

• В конкурса ще бъдат връчени следните награди, осигурени от Община Мездра: І награда - 800 лв., ІІ награда - 600 лв., III награда - 400 лв., поощрение - 200 лв.

Последни
Анкета
Ще оцелее ли правителствената сглобка до края на 2024 година?

Резултати