Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Политика

Разширен е обхватът на информационната дейност на ОИЦ

  01.02.2024 15:43
Разширен е обхватът на информационната дейност на ОИЦ

Разширен е обхватът на информационната дейност на областните информационни центрове

Със свое решение правителството одобри разширяване обхвата на информационната дейност на областните информационни центрове (ОИЦ), като мрежа от структури на регионално (областно) ниво. Първоначално те бяха създадени за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове, а впоследствие - и на Европейските фондове при споделено управление в България, с основна функция - осигуряване на актуална, безплатна и експертна информация за възможностите за финансова подкрепа със средства от тези фондове на ЕС.

С това решение ОИЦ ще бъдат ангажирани и с осигуряването на информационна подкрепа за програмите, финансирани от бюджета на ЕС по метода на пряко управление от Европейската комисия с конкретно посочен обхват - Фонд за иновации, Хоризонт, LIFE, Програма за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME), Creative Europe, Механизъм за свързване на Европа и Еразъм +. Центровете ще осигуряват информация и за функционалностите на електронното приложение към „Официалния вестник" на ЕС - Tender Electronic Daily, както и информация за публикуваните обявления за възлагане на обществени поръчки в други държави членки и такива, обявени от институциите на ЕС, в зависимост от профила на икономическия оператор и заявения от него конкретен интерес.

Целта е насърчаване и улесняване на българския бизнес и заинтересованите икономически оператори в търсенето на реализация на икономическите им дейности в по-широк териториален обхват. Достъпът на икономическите оператори до такъв тип информация създава потенциал за разгръщане мащаба на тяхната дейност и повишаване на тяхната конкурентоспособност, като по този начин се осигурява практическо прилагане на принципа на Единния пазар за свободно предоставяне на услуги и доставки, според Договора за функционирането на Европейския съюз.

Последни
Анкета
Ще оцелее ли правителствената сглобка до края на 2024 година?

Резултати