Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Бизнес

Бизнесът с голям интерес към процедури за иновации

  27.01.2024 14:48
Бизнесът с голям интерес към процедури за иновации

Министър Стойчева: Бизнесът с голям интерес към двете отворени за кандидатстване процедури за иновации

Бизнесът е с голям интерес към двете отворени за кандидатстване процедури за иновации по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“. Процедурите са свързани с развиване на капацитет в предприятията и с развиване на възможности за растеж, създаване на нови работни места и иновативни подходи.

Това заяви министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева във Враца по време на Информационен ден за представяне на европейските програми по линия на министерството и възможностите за подкрепа на бизнеса. На събитието присъстваха областният управител на Враца Надя Донкинска, народният представител Деница Симеонова, директорът на Главна дирекция „Еврофондове за конкурентоспоспбност“ в Министерството на иновациите и растежа Радослав Ризов и представители на местния бизнес.

Министър Стойчева призова местните фирми да бъдат активни и да кандидатстват. В момента са отворени двете процедури за иновации по Програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП). Едната е за внедряване на иновации в предприятията с бюджет от 293,4 млн. лв. и краен срок за кандидатстване 15 февруари. Втората е за разработване на иновации във фирмите с бюджет от 127 млн. лв. и срок за кандидатстване до 15 май. Проектите трябва да са насочени към някоя от петте тематични области: „Информатика и ИКТ“, „Мехатроника и микроелектроника“, „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“, „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ и „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“.

По ПКИП през 2024 г. предстоят още възможности за подкрепа на българския бизнес. За повишаване на производствения капацитет на семейни фирми и такива от творческите индустрии и занаятите са предвидени 117 млн. лв. За защита на права по индустриалната собственост в предприятията през тази година ще бъде отворена процедура за 24 млн. лв., а за въвеждане на технологии от областта на Индустрия 4.0 в предприятията – за 101,7 млн.

Министърът на иновациите и растежа съобщи, че по процедурите по линия на МИР от Националния план за възстановяване и устойчивост в област Враца са сключени 40 договора с фирми на обща стойност 7 млн. лв. Те са в процес на изпълнение.

Министър Стойчева подчерта, че предпримаческата екосистема, малките предприятия и стартъпите трябва да излязат на преден план, защото именно те осигуряват новите решения за въвеждането на иновации. „Тези предприятия и компании, които базират развитието си на инвестиции в човешки капитал, експертиза, иновативност, трябва да бъдат водещите предприятия, тъй като в икономиката на следващото поколение технология в индустрията, това е пътят, през който можем бързо да стигнем развитите държави“, заяви Стойчева. По думите й, в община Враца има отлично подготвени IT специалисти, които могат да допринесат техните компании да дадат висока добавена стойност към други индустрии, като например преработвателната промишленост, производството.

Последни
Анкета
Ще оцелее ли правителствената сглобка до края на 2024 година?

Резултати