Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Краезнание

Излезе от печат исторически очерк за село Типченица

  15.11.2023 18:15
Излезе от печат исторически очерк за село Типченица

Излезе от печат книгата „Възходи и падове между нашествия и епидемии. Исторически очерк за Искърския край и село Типченица, Врачанска област“. Автор на това мащабно поселищно проучване от близо 450 страници е Николай Василев Николов (р. 1952 г.) - дългогодишен служител в ТПК „Динко Петров“ - Мездра, РПК - Мездра, ТКЗС - Типченица и Електроснабдително предприятие - Враца, краевед и самодеец, а редактор - кап. I ранг о. р. Васил Данов - журналист, публицист, военен експерт, координатор на Медийния съвет към Атлантическия съвет на България. Книгата излиза под щемпела на Издателство „Везни-4“ - София, с активното съдействие на НЧ „Съзнание-1899“ - с. Типченица и на Кметство Типченица и с финансовата подкрепа на множество дарители, жители на селото или наследници на типченци.

„Когато реших да се захвана с тази нелека задача, си дадох сметка, че поемам огромна отговорност както пред паметта на предците ни, така и пред бъдещите поколения, пише в предговора-послание към читателите авторът на „Възходи и падове между нашествия и епидемии“ Николай Василев. Тъй като съм убеден в правотата на думите от заглавието, реших да се нагърбя с трудната мисия на любител-летописец, за да не забравяме кои сме, откъде идваме и накъде сме се запътили.“

Историческият очерк включва три основни раздела - „История на село Типченица от създаването му до 1944 г.“, „История на селото за периода 1944-1989 г.“ и „Типченица след началото на политическите промени през 1989 г.“. Както споделя самият автор, основен източник на информация за периода до 1944 г. е написаното от първия кмет на с. Типченица след 9.IX.1944 г. Иван Йончев - дългогодишен журналист във вестниците „Работническо дело“ и „Вечерни новини“, а за периода от 1944 г. до 1990 г. - ръкописът на Георги Михайлов. Сведения за историята на селото Николай Василев е черпил също от фондовете на Държавен архив - Враца и на Централен военен архив - Велико Търново, както и от разкази на десетки негови съселяни, съвременници на описваните събития и от собствени наблюдения.

В хронологичен ред в книгата са проследени исторически данни за възникването на с. Типченица, предположения за произхода на името на селото, старинни крепости в района, местонахождение, население и поминък, развитие на просветното и на кооперативно дело, местно управление, поява и разпространение на политически идеи, икономическо развитие в годините на социализма, образование, култура, благоустройство, здравеопазване, бит и т. н.

Краеведското изследване допълват проучванията за три типченски рода - Богдановския (Тошовския) род, Мутафчийския род и Турлашкия род, спомените на кап. I ранг Васил Данов за неговия род - „Късметът на дедо Дано“, „Страници на самородните типченски таланти“ - стихотворения на Йорданка Данова, Славейко Савчев, Славка Кирилова, Димитър Стойнов, Николай Василев, Цветана Лилова и Люба Цветкова, и биографичният очерк на Мирослав Гетов за видния общественик, учител, журналист, училищен инспектор, читалищен и кооперативен деец Йордан Кръстев (1885-1954 г.) - редактор на първия вестник, издаван в Мездра през периода 1929-1944 г. - „Искърски фар“.

Не на последно място, интерес представлява богатият документален и снимков материал, приложен към това поселищно проучване, което представлява ценен принос към българското краезнание.

„Убеден съм, че за следващите поколения, които не са съвременници на описаното, моите съждения ще послужат като свързващ елемент, който ще им помогне да сглобят хилядите многоцветни парченца от мозайката на историята ни, за да я разберат, пише в „Оптимистичен послеслов“ към историческия очерк за с. Типченица Николай Василев. Което е основната ни цел: да познаваме миналото си, за да можем по-умело да градим бъдещето“.

Мирослав ГЕТОВ,

председател на Краеведско дружество - Мездра