Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Видин

Открити приемни на ОИЦ-Видин в 11-те общини от областта

  15.11.2023 15:06
Открити приемни на ОИЦ-Видин в 11-те общини от областта

Открити приемни за възможностите за финансиране от ЕС ще проведе във всички единадесет общини на областта екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин). Потенциалните бенефициенти ще могат да зададат на място, в населените си места, своите въпроси за актуалните и предстоящи възможности за финансиране от програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление 2021-2027, Интегрираните териториални инвестиции, енергийната ефективност за гражданите и бизнеса, както и за други източници за подкрепа от Съюза.

 Всички събития ще се проведат на открито, в центъра на селищата, където ще е разположен информационния щанд на ОИЦ-Видин:

Чупрене – 27 ноември 2023 г., понеделник, от 10,30 ч.;

Ружинци – 27 ноември 2023 г., понеделник, от 13,00 ч;

Димово – 28 ноември 2023 г., вторник, от 10,30 ч.;

Белоградчик – 28 ноември 2023 г., вторник, от 13,00 ч.;

Бойница – 29 ноември 2023 г., сряда, от 10,30 ч.;

Кула – 29 ноември 2023 г., сряда, от 13,00 ч.;

Брегово – 30 ноември 2023 г., четвъртък, от 10,30 ч.;

Ново село – 30 ноември 2023 г., четвъртък, от 13,00 ч.;

Макреш – 01 декември 2023 г., петък, от 10,30 ч., пред сградата на читалището;

Грамада – 01 декември 2023 г., петък, от 13,00 ч.;

Видин – 04 декември 2023 г., понеделник, от 10,30 ч., пред сградата на Банка ДСК;        

Откритите приемни ще са с времетраене час и половина. Екипът на Областния информационен център е подготвил за посетителите на приемните информационни материали за възможностите за финансиране от Европейските фондове.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 27 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските фондове при споделено управление. Центърът функционира в рамките на проект на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.