Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Враца

Новоизбраните кметове и съветници в община Мездра положиха клетва

  13.11.2023 17:54
Новоизбраните кметове и съветници в община Мездра положиха клетва

Преизбраха Яна Нинова за председател на Общинския съвет

В Световния ден на добротата (World Kindness Day) - 13 ноември, избраните на местните избори кмет на община Мездра, кметове на кметства и общински съветници положиха клетва. Това стана на тържествено заседание на Общинския съвет, на което присъстваха областният управител на област Враца Надя Донкинска и председателят на Общинската избирателна комисия (ОИК) Пенка Петрова.

Областният управител Надя Донкинска поздрави новоизбраните кметове и съветници и им пожела ползотворен мандат, след което председателят на ОИК - Мездра Пенка Петрова връчи удостоверенията за избор на:

• кмета на община Мездра Иван Аспарухов (ИК),

• общинските съветници Борислава Христова (МК „ЗНС“), Генади Събков (КП „БСП за България“), Георги Валентинов (МК „ЗНС“), Десислава Димитрова (ПП „Възраждане“), Каролина Кьолер (МК „ДПС“), Косто Костов (ПП „ГЕРБ“), Илиана Михайлова (КП „БСП за България“), Ивайло Тодоров (ПП „ГЕРБ“), Йохан Вутов (ПП „ГЕРБ“), Мирчо Мирчев (МК „ДПС“), Митка Лечева (КП „БСП за България“), Николай Генов (МК „ЗНС“), Радослав Маринов (ПП „Възраждане“), Христина Стоянова (ПП „ГЕРБ“), Христо Иванов (МК „ДПС“) и Яна Нинова (ПП „ГЕРБ“),

• кметовете на кметства: Боденец - Яничка Бебева (ПП „ГЕРБ“), Брусен - Георги Николов (КП „БСП за България“), Върбешница - Магдалена Динкова (ПП „ГЕРБ“), Горна Кремена - Цветомир Драгановски (ПП „Български възход“), Долна Кремена - Румен Серафимов (КП „Алтернативата на гражданите“), Дърманци - Димитър Тронков (МК „ЗНС”), Зверино - Стоян Петров (ПП „ГЕРБ“), Елисейна - Стефка Петкова (ПП „ГЕРБ“), Игнатица - Иво Христов (МК „ЗНС”), Крапец - Ангел Горанов (ПП „ГЕРБ“), Крета - Васил Дацев (КП „Алтернативата на гражданите“), Лик - Валентина Мишева (МК „ЗНС”), Лютиброд - Николай Христов (МК „ЗНС“), Лютидол - Никола Николов (МК „ЗНС”), Моравица - Росен Ценов (ИК), Оселна - Росен Николов (ПП „Възраждане“), Очиндол - Цветелина Христова (ПП „ГЕРБ“), Ребърково - Петър Петков (ПП „ГЕРБ“), Руска Бела - Владимир Пенчев (МК „ЗНС“), Типченица - Георги Димитров (ПП „ГЕРБ“) и Царевец - Маргарита Петкова (ИК).

По-сетне новоизбраните кметове и общински съветници положиха клетва по чл. 32, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация със следния текст: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите на община Мездра и да работя за тяхното благоденствие“, и подписаха клетвени листове.

Общинският съветник Мирослав Аспарухов (ПП „ГЕРБ“), който по уважителни причини не присъстваше на заседанието, ще получи своето удостоверение за избор и ще положи клетва на следващата сесия.

В края на официалната церемония областният управител връчи на Иван Аспарухов символите на местната изпълнителна власт - Огърлицата с Герба на Община Мездра и Ключа на гр. Мездра, с пожелания да е здрав, успешен и да развива община Мездра. Аспарухов благодари на Областната администрация, на Общинската избирателна комисия, на секционните избирателни комисии и на вр. и. д. кмет на общината инж. Николинка Кътовска за създадената организация при провеждането на изборите и поздрави новоизбраните кметове и общински съветници, като им пожела да загърбят своите партийни пристрастия и да работят за добруването и просперитета на жителите на община Мездра.

По традиция деловата работа на първото за мандат 2023-2027 г. заседание на Общински съвет - Мездра беше ръководено от най-възрастния общински съветник - д-р Митка Лечева. С 13 гласа „за“ и 3 „против“ за председател на Общинския съвет беше преизбрана Яна Нинова (ПП „ГЕРБ“), която беше единственият кандидат, предложен за ръководната длъжност.

Избрана беше и временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация - Мездра за мандат 2023-2027 г.