Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Враца

52 горски пожара през 2023 г. в СЗДП

  13.11.2023 15:00
52 горски пожара през 2023 г. в СЗДП

До началото на месец ноември 2023г на територията на Северозападно
държавно предприятие-Враца са възникнали общо 52 горски пожара на площ от над 5 000 дка.
Най-многобройни са в ДГС Лесидрен – 12 пожара, като общата опожарена площ е над 1 200 дка. Почти всички пожари са преминали през горските насаждения без да нанасят щети на дърветата. Въпреки това, всеки пожар унищожава понякога невъзвратимо, милиони растителни съобщества, изгаря домовете на множество животни, понякога и с техните малки, нанася щети върху пчелни кошери, отнема от плодородието на почвите и преобръща облика на всяка горска екосистема.
Северозападно държавно предприятие-Враца отчита рекорден брой пожари през м. Октомври – 21 пожара. По данни от system.iag.bg не е наблюдаван  толкова голям брой пожари през този месец от 2000-та година насам. Това до голяма степен се дължи на продължителната суша, рекордно високите температури, както и силният вятър, който допринася за бързото разрастване на пожарите.
По-големи по площ пожари през летните и есенните месеци възникнаха и
бяха овладени на територията на ДГС Лесидрен в селата - Лесидрен, Бежаново, Ъглен, Беленци, Кирчево, Тодоричене, Пещерна, Славщица и Торос. Общата засегната горска площ е над 1 200 дка. Множество пожари възникнаха и на територията на ТП ДГС Мездра в населените места гр.Роман, с. Радовене, с. Струпец и с. Хубавене. Нанесени са щети върхуповече от 370 дка гори. Голям е и броят на горските пожари в обхвата на
ТП ДГС Ловеч – 7 пожара на повече от 470 дка като най-голям беше този в близост до с. Соколово, в който горски служители и пожарникари  дежуриха денонощно в продължение на четири дни. През м. Октомври голям пожар възникна и в землището на с. Краводер, Държавно горско стопанство Враца.
Към гасаческите групи се присъединиха и много доброволци от селото.
Множество пожари са възникнали и на територията на ДГС Плевен на обща площ от 467 дка. В териториалния обхват на СЗДП е възникнал само един върхов пожар в землището на с. Остров, ДГС Оряхово. Изпепелени са 182 дка акациева гора. Благодарение на своята сухоустойчивост, акациевите дървета ще се възстановят, но качеството на дървесината им ще намалее.
Основната причина за възникването на горските пожари е небрежност при боравене с открит огън, както и нерегламентираното палене на стърнища в земеделски територии. Въпреки разговорите и проведените кампании от страна на СЗДП, Изпълнителна агенция по горите и Регионалните  дирекции по горите в цялата страна, все още се наблюдават пожари, които започват в земеделски земи и бързо се разпространяват в горите.
ПАЗЕТЕ ГОРИТЕ ОТ ПОЖАРИ!