Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Враца

Съвместно учение на територията на Община Враца

  11.11.2023 19:10
Съвместно учение на територията на Община Враца

На територията на Община Враца се проведе съвместно учение със силите и средствата на Единната спасителна система (ЕСС) за реакция при голям пътен инцидент. Задачите които се отработиха на учението бяха: - Подобряване координацията и взаимодействието по време на действията на изпълнителната власт, органите за управление и силите от Единната спасителна система; - Повишаване на знанията, уменията и практическите навици на участниците в учението по оповестяване, събиране на информация, оценка на обстановката, подготовка на предложения за решение за провеждане и ръководство на неотложните аварийни и възстановителни работи; - Проверка на комуникационно - информационната среда при обмяната на информация между институциите. В 10:04 часа се получи сигнал от РКЦ 112 Монтана, за възникнало ПТП между училищен автобус, превозващ деца и лек автомобил на кръстовище на път II-15 и „Ученическото градче“. Към мястото на произшествието мигновено бяха изпратени екипи на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) Враца, Областна дирекция на МВР (ОДМВР), ЦСМП Враца. Бяха уведомени Областно пътно управление, като стопани на пътя, Областна администрация Враца и Община Враца. Служителите на ОДМВР осигуриха временната организация в района на произшествието, за да може екипите на РДПБЗН Враца и ЦСМП да работят необезпокоявани. В учението се включиха и доброволци от Младежката организация на БЧК в града, които приложиха знанията си по първа помощ върху по-леко пострадалите. Учението се проведе дни преди 20 ноември – Световен ден за възпоменание на жертвите при ПТП, с цел засилване на вниманието на участниците в движението върху отговорността, която носим излизайки на пътя.