Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Справочник

На 17 ноември тестват системата за ранно предупреждение в гр. Мездра

  09.11.2023 13:43
На 17 ноември тестват системата за ранно предупреждение в гр. Мездра

На 17 ноември тестват системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението в гр. Мездра

Община Мездра предупреждава гражданите, че на 17 ноември 2023 г. (петък) от 11:00 до 11:30 часа ще бъде извършен функционален тест чрез реално задействане на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението (СРПО) на територията на гр. Мездра. По време на теста ще бъдат задействани сирените в общинския център и излъчени гласови съобщения за техническа проверка и звукови сигнали.

Целта е да бъде проверено техническото състояние на сиренната система, повишаване на уменията за задействане на системата и излъчване на гласова информация „на живо“, а така също - обучение на населението за разпознаване на сигналите за предстоящо или настъпило бедствие.

Функционалният тест е част от дейностите по Проект „Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт“, който се реализира в момента от Министерство на вътрешните работи със средства по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Изпълнението на проекта предвижда разширяване на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението (НСРПО) на общинско ниво за 106 общински центрове, попадащи на територията на 11-те области с изградени Регионални контролни възли - Бургас, Варна, Враца, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян и Стара Загора, в обектите с висок рисков потенциал по отношение критична инфраструктура на съответната територия, присъединени към НСРПО, както и в общинските центрове в три области, подготвени за изграждане на СРПО - Видин, Перник, Ямбол, модернизация на СПРО на органите на изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна система.