Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Видин

Прекратиха достъпа до крепостта Баба Вида във Видин

  04.11.2023 13:43
Прекратиха достъпа до крепостта Баба Вида във  Видин

                              З А П О В Е Д

№ РД-02-11-1465/03.11.2023 г.

На основание чл. чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ:

На основание Докладна записка от Регионален исторически музей – Видин с техен изх. № АА-01-78/03.11.2023 г. и наш. вх. № РД-02-16-122/03.11.2023 г. за това, че в крепостта „Баба Вида“ бе установено наличия на нови срутвания във вътрешния двор и опасност от нови такива, които може да застрашат живота и здравето на посетители и служители, ограничавам достъпа за посещение на замъка „Баба Вида“ за неопределено време.

         ВР. ИЗП. ДЛЪЖНОСТТА КМЕТ НА ОБЩИНА ВИДИН

                ЮЛИЯН ПЕТРОВ

         Съгласно Заповед № РД09-130/26.10.2023 г. на Областен управител на област Видин