Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Политика

България с най-висок социален риск в Европейския съюз

  31.10.2023 15:58
България с най-висок социален риск в Европейския съюз

 Социалната устойчивост в държавите по света намалява, сочи докладът на Allianz Trade. Следващото сериозно предизвикателство е изкуственият интелект, който може да затвори работни места, алармират експертите

България вече е държавата с най-висок социален риск в Европейския съюз. Това показва индекс за социална устойчивост (Social Rresilience Index)*, който следи 12 икономически, социални и политически параметъра в 185 страни от цял свят. Класацията се изготвя регулярно от лидера в застраховането на търговски кредити в света и у нас Allianz Trade. В предишното издание на доклада преди две години с по-тревожни показатели от страната ни е Румъния, но след отбелязан напредък тя вече заема по-благоприятна позиция.

Social Rеsilience Index подрежда държавите от 1-во до 185-о място, като в челните позиции са тези с най-нисък риск. Тази година България запазва 59-та позиция макар и с леко влошени показатели, докато Румъния вече е на 56-та. Експертите обръщат внимание, че двете държави остават най-бедните в ЕС и с най-ниска степен на доверие на гражданите към управлението. Доказателство за това са честите граждански протести, предсрочни избори и нестабилни правителства.

Тази година експертите на Allianz Trade алармират за влошаване на социалната стабилност на глобално ниво, като сред основните причини за това са обезценката на валути, ръстът на цените на храни и горива, както и намаленото участие на работна сила. Така разликите в нивото на социален риск между развитите и развиващите се икономики по света се задълбочава заради различната устойчивост на растящите цени на живота и енергийната криза.

Държавата с най-добра социална устойчивост в света остава Дания, а в челната тройка на най-спокойните влизат още Финландия и Швейцария, които се изкачват съответно с 3 и 1 позиция спрямо 2021 г. Латинска Америка е единственият регион в света, където през последните две години се наблюдава намаляване на социалния риск. Най-сериозно влошаване има при държави, които разчитат изключително на внос на храна и горива. В същото време при някои износители като ОАЕ и Катар се отчитат благоприятни тенденции.

Като потенциален фактор за увеличаване на социалното напрежение и риск в световен мащаб експертите на Allianz Trade идентифицират предстоящите избори в огромен брой държави през 2024 година. Вторият важен „спусък“ през следващите години се очаква да бъде развитието на изкуствения интелект, което може да доведе до загуба на работни места и разпространение на дезинформация.

„Някои правителства започват да въвеждат ответни регулаторни механизми, с които да се защитят работните места и да се избегнат други рискове за социалната стабилност с навлизането на AI. Но за икономиките, които са силно зависими от сферите на услугите, ще бъде сериозно предизвикателство да се адаптират бързо и да догонват технологичния напредък.“, се казва в доклада.

Индексът за социален риск може да послужи като още един инструмент за компаниите да се ориентират за стабилността на бизнес средата в съответните държави. Това е допълнителен сигнал какво можем да очакваме в перспектива при осъществяване на търговски сделки с партньори на съответните пазари.”, обяснява Камелия Попова, управител на Euler Hermes за България, вече опериращи под търговската марка Allianz Trade за България. “Като глобален лидер ние имаме комплексен подход в мониторинга на ситуацията по света, за да можем да реагираме своевременно и да помагаме на клиентите си да се предпазят. Един от начините компаниите да се защитят във времена на увеличаваща се икономическа несигурност и растящ социален риск, е да имат застраховка на търговските кредити.”, допълва тя.

* Индексът за социална устойчивост (Social Resilience Index), познат до 2021 г. като Social Risk Index, се изчислява като се взимат предвид 12 параметъра (икономически, социални и политически), които се оценяват индивидуално от 0 (за най-високо ниво на риск) до 100 (за най-ниско ниво на риск), а след това се изчислява средната оценка за държавата. Колкото по-висока е оценката на една държава, толкова по-нисък е социалният риск и толкова по-предно класиране има тя.

Резултатите от настоящото изследване обхващат периода от началото на 2022 година до септември 2023 г.

За Allianz Trade

Allianz Trade (търговската марка, под която вече оперира застрахователят с над 100-годишна история – Еuler Hermes) е глобалният лидер в застраховането на търговски кредит и разполага със сериозна експертиза в сферата на гаранциите и събирането на вземания. С изградена мрежа за ежедневно проследяване и анализ на промените в стабилността на над 80 млн. малки, средни и интернационални компании по света, Allianz Trade помага на клиентите си да избегнат риска от лоши дългове и забава на плащания, а в случай на нужда ги компенсира.

Allianz Trade е представена в 52 държави и има екип от над 5500 специалисти. Гаранция за надеждността на компанията като застраховател е принадлежността им към групата Allianz и AA кредитен рейтинг. Консолидираният оборот за 2021 г. е 2,9 млрд. евро, а общата експозиция на застрахованите транзакции по цял свят възлиза на 931 млрд. евро.

Към момента  в България застрахованите експозиции достигнаха обща стойност над 2  млрд. eвро, като компанията се утвърждава убедително като лидер на националния пазар.

За повече информация, моля посетете allianz-trade.com