Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Политика

България прие своя първи Национален план за действие за борба с антисемитизма

  20.10.2023 13:33
България прие своя първи Национален план за действие за борба с антисемитизма

България прие своя първи Национален план за действие за борба с антисемитизма (2023-2027 г.)

Министерският съвет прие петгодишен Национален план за действие за борба с антисемитизма. Националният план е разработен в съответствие със Стратегията на Европейската комисия от м. октомври 2021 г. за борба с антисемитизма и подкрепа за еврейския живот (2021-2030 г.).

Отправна точка за разработването на проекта за Национален план бе проведеното в началото на 2022 г. национално представително социологическо проучване на тема „Обществени нагласи към антисемитизма и езика на омразата в България".

В разработването на първоначалния проект на национален план се включи експертен екип, включващ представители на държавните институции, академичната общност и неправителствения сектор. Принос при определянето на мерките, залегнали в плана, е предоставен от всички държавни институции с компетенции в областта на борбата с антисемитизма, както и от страна на организации на българските евреи. Използван е и опитът на Норвегия като една от първите държави, приели план за борба с антисемитизма, като принос бе предоставен от Норвежкия център за изучаване на Холокоста и малцинствата.