Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
КДК

Ангел Александров представи книга за родовата памет

  12.10.2023 18:07
Ангел Александров представи книга за родовата памет

Писателят Ангел Александров представи в Клуба на дейците на културата във Враца книга за родовата памет. За да издаде книгата за родословното дърво на своята фамилия, чиито корени е установил още от 1790 година,  той е направил много проучвания на архивни документи в продължение на дълги години. На практика Александров  продължава делото на своя баща, който е започнал да проучва своя род още през 1956 година.

От бащина страна Ангел Александров е наследник на рода Манойлови от белоградчишкото село Дъбравка. Неговата баба Мара е бежанка от Беломорска Тракия, по чудо оцеляла като дете от турските кланета през 1913 година.

От майчина страна , Александров е наследник на Рангеловия род от село Габровница, Пиротска област в днешна Сърбия..

Книгата е формат А4 и е богато илюстрирана със снимков материал. Благодарение на своята страст към историческите  факти и любовта към своето семейство, писателят  е успял да събере на едно място над 250–годишната история на своя род. Безспорно за това са допринесли и хилядите издания от неговата лична библиотека,  в която над 4 хиляди тома са само документални  книги.

Наследниците на белоградчишката фамилия са разпръснати из цяла България и света.Александров смята да направи родова среща в Белоградчик и да подари на всички наследници екземпляр от родовото издание, за да знаят и помнят своите български корени.

Емилия РАЛЧЕВА