Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Култура Пегас

Излезе от печат поетична книга на Светла Дамяновска - „Къси форми-I“

  06.10.2023 17:18
Излезе от печат поетична книга на Светла Дамяновска - „Къси форми-I“

Излезе от печат поредната, 13-а поетична книга на Светла Дамяновска, председател на Литературен клуб „Христо Ботев“ към НЧ „Просвета 1925“ - гр. Мездра и главен експерт „Културно наследство и религиозни дейности“ в Община Мездра - сборникът с лирика „Къси форми-І“. Той включва 144 микропоетични форми - класическо и свободно хайку, апева, гогьоши, гогьоши-рен, танка и ренсаку, както и 1 поема.

Книгата излиза под щемпела на Книгоиздателство „Медиа груп“ - Враца. Дизайнер на корицата е синът на авторката Владимир Дамяновски, коректор - Тодорка Василева, а предпечатната подготовка е дело на Калин Младенов.

*** Светла Дамяновска е познато име в българската поезия и проза. Развива се като автор и в двете направления, като с еднакво удоволствие пише стихове, поеми, разкази и есета. Творбите й са къси или сравнително дълги, но не излизат извън рамките на общоприетите за тези жанрове обеми.

В детството си Светла Дамяновска започва първите си литературни опити със стихове. В началото спазва изискванията на класическото стихосложение, а по-късно овладява белия стих, към който се придържа и досега. В японския поетичен жанр хайку авторката също има своите сполучливи опити, познати вече на читателите от книгите й „Розариум и други хайку“ и „Слънчевата птица“.

Проектът на Дамяновска „Къси форми“ изследва възможностите и предизвикателствата на микропоезията и микропрозата. В първата от двете книги - „Къси форми-І“, Светла Дамяновска е събрала различни по вид микропоетични форми - класическо и свободно хайку, апева, гогьоши, гогьоши-рен, танка и ренсаку. Разбира се, за удобство на читателите тя е обяснила особеностите им в предговора. Повечето от тях са древни източни поетични форми, които имат своя модерен световен еквивалент. Спазвайки изискванията на тези екзотични поетични еталони, Дамяновска е създала образци, в които е претворила дълбоко български теми. А постигането на красива хармония между форма и съдържание е било нейното творческо предизвикателство.

***  РОДЕН КРАЙ

Балканът е стара земна формация,

нагъната в отдавна отминали ери.

Облечен е в тъмнозелено кадифе.

Дрехата му я е прекроил прогресът,

но в джобовете му още спят змейове…

*

Реката е силна и упорита - дълбала е

дефилето милиони години. Не може

да бъде опитомена - когато реши излиза

от коритото си и помита всичко. Но през

другото време е кротка, топла и синя.

*

В минали времена хората са рисували

и записвали по скалите важни събития -

татарски нашествия, епидемии, битки...

Слава богу, времето, слънцето, дъждовете

и вятърът са пощадили тази каменна книга.

*

В килиите на високите скални манастири

духовете на отдавна мъртви монаси още

напяват молитви. В една от многото пещери

чака Шишмановото легендарно имане, търсено

и мечтано от толкова поколения иманяри.

*

Два хубави града лежат един върху друг

до „Калето“ - разрушеният още в древността

античен (изящен, богат, щастлив и красив)

и днешният - спокоен, зелен и романтичен.

А аз съм техният привилегирован жител.

Светла ДАМЯНОВСКА