Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Европа

Стартира проекта „Живот за брадатия лешояд“

  02.10.2023 13:57
Стартира проекта „Живот за брадатия лешояд“

Представители на Северозападно държавно предприятив-Враца взеха участие в официалното стартиране проекта с европейско финансиране „Живот за брадатия лешояд“, чиято цел е да върне изчезналия от природата животински вид. Срещата между партньорите в проекта се състоя в хотел „Хемус“ – София, на 25 септември. Инициативата за реинтродукцията на брадатия лешояд е на Сдружение „Зелени Балкани – Стара Загора“ и партньори – Фонд за дивата флора и фауна, Фондация ЕкоОбщност, EVN – Електроразпределение Юг ЕАД, Северозападно държавно предприятие – Враца, Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ от България, Фондация за опазване на лешоядите (VCF) от Нидерландия и Асоциация Милвус Груп от Румъния. Проектът е съфинансиран от програма LIFE на ЕС.

Събитието уважиха над 70 гости, сред които официалните лица: г-н Мигел  Ейне – Съветник на Испанското посолство в България, Николай Сиджимов – зам.-министър, Министерство на околната среда и водите, както и партньорът по проекта от Фондацията за опазване на лешоядите – Жозе Тавареш. Всички те отправиха своите приветствия за успешното начало на проекта, както и подкрепа за бъдещите дейности.

„Нашата работа по проекта е, чрез лесовъдски дейности да формираме върху 120 ха гори разновъзрастна структура на гората, типична и необходима , като биологично изискване за реинтродукция и приспособяване на вида. Дейността ще бъде като основа за определяне на райони за създаване на изкуствени гнезда на птиците. Това е първото ни участие като партньори по проект на програма“Life”. Убедени сме, че проектът ще се реализира успешно.“ Това каза инж. Ивайло Ангелов – коориднатор на проекта от
страна на „Севрозападно държавно предприятие“.

„Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE) обединява усилията на 8 партньора от 3 европейски страни. Международният екип от експерти е допринесъл за връщането на лешоядите в няколко Европейски страни. В България, дейностите са част от План за действие за възстановяване на лешоядите на Балканския полуостров и дългосрочна консервационна програма, реализирана повече от 20 години.

Освен дейностите за завръщане на брадатия лешояд на Балканите, друга основна част са дейностите по поддържане на популацията на черния лешояд, който наскоро върнахме в природата на България. Планирани са освобождавания на 70 черни лешояди в различни части на страната, които да подсилят създадената популация в България.

Проект „Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869
LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE) се финансира от програма LIFE на
Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения в статията са само на
автора и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или CINEA.
Нито Европейският съюз, нито предоставящият гранта могат да носят
отговорност за тях