Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Краезнание

Ден на краеведа и изложба за първата Мис България

  25.09.2023 12:09
Ден на краеведа и изложба за първата Мис България

Ден на краеведа и изложба за първата Мис България съпътстват петия литературен фестивал „Враца – книжен град“

Ден на краеведа и изложба, посветена на живота на първата Мис България Люба Йоцова, ще съберат на едно място пазителите на родовата памет от Врачанско, в навечерието на откриването на петото издание на литературния фестивал „Враца – книжен град“. На 26 и 27 септември Регионална библиотека „Христо Ботев“ е подготвила богата програма за отбелязване на националния ден на краеведа.

Във вторник (26 септември) от 10:00 ч. до 14:00 ч. ще бъдат представени излезлите през годината краеведски книги, а от 15:00 ч. до 17:00 ч. са планирани представяния дейността на краеведски клубове и сдружения. Събитията ще се проведат в отдел „Обща читалня“ на библиотеката.
На 27 септември (сряда) във фоайето на библиотеката ще бъде подредена изложба, посветена на първата Мис България Люба Йоцова. Документалната експозиция е и последната изложба на един от основателите и двигателите на Регионално краеведско дружество – Враца – Весела Пелова. Реализира се със съдействието на Държавен архив – Враца и Младежки дом – Враца.
Националният ден на краеведа се отбелязва на 27 септември, след като Съюзът на краеведите в България приема датата (27.09.1837 г.) на първото писмо на Юрий Венелин до Васил Априлов, като начало на организирана краеведска дейност в България. На Венелин българската етнография дължи началото на пряко и всестранно проучване на народната култура и бит на българите. През 1830 г. Венелин е командирован от Руската академия на науките в българските земи – страната на неговите романтични блянове, за да осъществи широка програма за историческо, географско, езиково и фолклорно-етнографско проучване. В своето знаменито писмо от 27 септември 1837 г. Венелин излага програмата си за проучване, като отделя основните насоки на изследване: народни песни, костюми, особено женски с названията им, годишните празници и свързаните с тях обреди, семейни обреди и поверия.