Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Вести от Дунав до Балкана
Бизнес Справочник

За вас работодатели от Враца и Криводол

  20.09.2023 18:34
За вас работодатели от Враца и Криводол

Дирекция “Бюро по труда”- Враца уведомява работодателите от общините Враца и Криводол, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през септември 2023 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ, след обявяване на процедура за подбор на работодатели), които разкриват работни места и наемат (кандидатства се от 19 – 29 септември, вкл.):

- безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 4 076 лв.;

- безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства – 6 056 лв.;

Считано от 19.09.2023 г. може да се кандидатства /по реда на чл.50, ал.4 от ППЗНЗ/ и по:

Програми за обучение и заетост (кандидатства се, считано от 19.09.2023 г.):

Национална програма „Помощ за пенсиониране“ - свободни средства – 3 027 лв.;

Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания - свободни средства - 10 384 лв.;

За ползване на горепосочените преференции, работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи, както следва:

- за насърчителните мерки по реда на чл.50, ал. 4 от ППЗНЗ и националните програми, за които не е регламентирана процедура (НП ЗОХТУ и НП ПП), считано от 19.09.2023 г.;

- за насърчителните мерки по реда на чл.50, ал. 3 от ППЗНЗ и Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица, в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата (в периода от 19.09.2023 г. до 29.09.2023 г., включително).

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Враца, както и на тел. 092 62-11-03.