Враца плюс - вести от Дунав до Балкана
Краезнание

70 години от създаване на „Център за работа с деца“ – Враца

  31.08.2023 21:56
70 години от създаване на „Център за работа с деца“ – Враца

70 години от създаване на Центъра за професионално и личностно развитие „Център за работа с деца“ – Враца

На 16 април 1945 год. е основана Детската юношеска организация  „Септемврийче“ (преименувана през 1951 год. на Димитровска пионерска организация „Септемврийче“) като израз на грижите на държавата за възпитанието на децата и същевременно като важна структура в системата на народното образование. Основният доклад, изнесен на състоялия се през м. юни 1952 год. пленум на Централния комитет на Димитровския съюз на народната младеж, е  посветен на работата на Димитровската пионерска организация „Септемврийче“. В доклада е изтъкната дейността на организацията като част от работата на училището и учителя. Наред с подобряване на трудовото и политическо възпитание, се подчертава необходимостта от развиване на самодейността и самоинициативата сред пионерите и специално разгръщане на кръжочната дейност.

В тази обстановка в страната възникват първите пионерски домове. Пионерският дом във Враца е третият в България – след Сливен и София.

На 1 септември 1953 год. е формиран първият екип: четирима млади учители – Младен Йорданов - директор, Недка Изворска, Теменужка Нисторова, Иванка Спасова (средна възраст на екипа приблизително 24 години) и помощен персонал – библиотекар, домакин и чистачка. Първоначално екипът осъществява дейността си в сградата на Бубарската станция, а от края на 1953 год. – в оборудваната по изискванията за обучение на деца нова сграда – училище „Хр. Смирненски“ (старото  училище „Св. Възнесение“, понастоящем Етнографски музей). Тогава е и тържественото откриване на Дома, който взема за патрон името на Йордан Лютибродски. 

Няма конкретни указания, методическа литература, технически средства. Има обаче много изисквания. Домът трябва да стане привлекателно място за децата, да идват в него с желание, да има интересни занимания. Стремежът е тук децата да се учат на труд, техника,  родолюбие и още много интересни и полезни неща. И най-важното — да бъдат обичани и обградени с много грижа и внимание. Властта, обществеността, родителите и учителите настояват за това и очакват то наистина да се случи, за да бъде осмислено свободното време на децата. За ръководители са привлечени много учители и специалисти, които обичат и уважават работата с децата.

Още през първата година в Дома са създадени 28 колектива по интереси с участието на общо 478 пионери. Първите кръжоци са по литература, география, ботаника, физика, телефонна и радиотехника, авиомоделизъм и др. Изграден е пионерски хор, ръководен на доброволни начала от Мицо Мицев.  С всяка измината година дейността на Дома се разширява и разнообразява. В хода на работата децата сами разбират дали са избрали най-интересното за тях. Свободни са да преминават в други форми и състави, да опознават всичко, предлагано в този „Дом на чудесата“. Ръководителите също са свободни да преценяват дали могат да се справят, дали нямат други, по-привлекателни перспективи. Броят на кръжоците бързо нараства. Опитът на ръководителите - също. Появяват се нови форми в съответствие с изискванията на времето и новите интереси на децата.

През 1957 год. към Дома е открита първата пионерска печатница в България, а през 1963 год. излиза първият брой на в. „Пионерско знаме“, списван от членовете на клуба „Млад дописник“. Кръжоците „Млад печатар“ и клуб „Млад дописник“ са взаимно свързани.   В първия Иван Петров учи децата на истински занаят, а във втория Недка Изворска преценява с бъдещите журналисти кои материали са най – интересни. Членовете на клуба още от ученическа възраст сътрудничат на местни и централни печатни издания, на националното радио, формират организационни умения и добродетели.

Междувременно през м. ноември 1959 год. Пионерският дом се премества в нова сграда (понастоящем там се намира Банка “ДСК“), а през 1965 год. – в старата сграда на читалище „Развитие“, където се помещава и до днес.

На базата на съществуващия хор през 1958 год. е създаден представителен хор „Волна песен“, който достига впечатляващите 100 души концертен състав и под диригентството на Георги Гетов разнася славата на детското певческо изкуство. За периода 1958 - 1971 год. хор „Волна песен“ изнася над 350 концерта в страната и чужбина. Само за периода 1964 - 1969 год. хорът посещава ГДР, Чехословакия, Унгария и Украйна (цял месец в Харков и Суми през 1966 год.). Изнася десетки концерти в училища, пионерски лагери, университети, институти, предприятия, концертни зали…

През 1967 год. е от актьора Георги Горанов е създаден драматичен състав, прераснал в  детско театрално студио „Пионер“, което впоследствие става асоцииран член на ЮНЕСКО.

През същата година се създава и детският танцов състав „Радост“ под ръководството на големия хореограф Цветан Тодоров. Съставът печели сърцата на зрителите в града, окръга и страната, чест гост е на фестивали в много европейски страни. Има години, в които в различните възрастови формации се обучават над 400 деца. Повече от 45 възпитаници на Тодоров завършват специализирани училища и висши учебни заведения и понастоящем ръководят собствени състави.

Към отдел „Наука и техника“ са изградени кръжоци по печатарство, фотография, електротехника, текстил, ракетомоделизъм. В техническите кръжоци пионерите   съзнателно и с голям интерес овладяват техническите знания, умения и сръчности. Ежегодно във Враца се организират окръжни състезания по авиомоделизъм, автомоделизъм и ракетомоделизъм, където децата демонстрират своите саморъчно направени модели.

През 1969 год. е създаден един от първите в страната кръжоци по бионика, с ръководител учителя по биология Иван Георгиев, който още през 1970 год. на изложението на ТНТМ в Пловдив завоюва златен медал със „семейство кибернетични костенурки“. Следват участия на вече клуб „Млад  бионик“ в Берлин, Париж и Дамаск, Япония, където врачанските бионици завоюват дипломи, златни сребърни медали.

Привлекателна, интересна и разнообразна е дейността на децата към отдел „Природолюбителски“. Под ръководството на първите биолози Емилия Грамчева (Найденова) и Николина Коцева децата обогатяват кабинета с много нагледни материали – таблици, картини, схеми. Участват в кръжоците по цветарство, растениевъдство, животновъдство. Организира се и работата в опитното поле. Със собствените си ръце децата засаждат растения, грижат се за тях, проследяват развитието им. Появяват се и първите аквариуми с рибки, клетки със зайци, гълъби, морски свинчета. Обичта и грижата за растенията и животните се превръщат в обич и грижа за цял живот.

Изключително ползотворна е работата на Евгени Тодоров с младите художници. През 1974 год. е създадена Школа по изобразително изкуство, която по-късно получава собствена база – Дом на детската рисунка. През 1979 год. той ръководи врачанската група на първата международна детска асамблея „Знаме на мира“ с участието на делегации от 79 страни. През 1981 год. открива пленера „Козлодуй-Околчица“, единствен по рода си в България.

Започнал от театралното студио „Пионер“, създал своя театрална група „Темп“ през 1983 год., професионално като режисьор се реализира Георги Врабчев. Оттам започва творческия си път големият комедиен актьор Краси Радков.

Развива се масовият спорт.  За физкултурата, спорта и туризма отговарят специализирани организации. Дружинните ръководители съдействат при подбора на децата за детско-юношеските спортни школи и при организирането на масови спортно-туристически прояви. Към Пионерския дом активно функционират отдели за спорт и туризъм. Първият ръководител на обединен отдел „Физкултура, спорт и туризъм“ в продължение на 8 години е Димитър Миленов , след него щафетата поемат Тодор Тинковски и Стоян Генов. С участие на целия екип на Пионерския дом се провежда инициативата „Влак „Млади Аспаруховци“, посветена 1300-годишнината от създаването на българската държава. В продължение на 10 години (1972 - 1981 год.) всяка пролет 1300 деца от Врачански окръг осъществяват с влака пътуване до исторически селища на страната. Първоначално методист, а след това ръководител, Димитър Миленов лично набира кръжочници и ангажира треньори по различните дисциплини. Сам ръководи някои занимания по шахмат и туристическо ориентиране, организира градски и окръжни шахматни първенства за пионери, участия в републикански първенства, занимания и състезания по футбол и лека атлетика. През м. октомври 1975 год. - по инициатива на Стефан Петков – в Пионерския дом гостува най-силният по това време български шахматист – гросмайстор Иван Радулов, участник в провеждащия се тогава във Враца зонален турнир за световно първенство. Гросмайсторът изнася беседа и провежда сеанс на едновременна игра срещу участниците в шахматния кръжок.

Отделът за военно-патриотично и интернационално възпитание организира и ръководи дейности, които възпитават любов към Родината и национално самосъзнание, смелост, мъжество, отговорност, почтеност, дисциплина и точност, стремеж към развитие и израстване, интерес към културата на другите народи, зачитане на различията и най вече стремеж към мир по света и дружба между всички деца. Дейностите се осъществяват чрез мероприятия като операция „Българска слава“ и възстановяването на историческия кораб „Радецки“ (изцяло построен с детски труд), военизирани отряди, игри, лагери, викторини, рецитали, обсъждания на книги, прожекции на филми, международни лагери и обмен на детски групи, контакти с интернационални клубове в страната и по света.

Обществено-политическите и икономически промени в България след 10.11.1989 год. налагат политическо и организационно преструктуриране на дейността на Дома. Първоначално Окръжният пионерски дом е преименуван на „Център за работа с децата“, финансиран от Община Враца, по-късно става „Обединен детски комплекс“. През 2000 год. комплексът е закрит, а дейността пренасочена към Общинския младежки дом – Враца. През 2004 год. отново е открит като „Център за работа с деца“ – Враца, а дейността му е съхранена чрез различни креативни детски занимания, съответстващи на духа на новото време при запазване на българската национална идентичност.

Чест прави на града ни, че успя да запази своя Пионерски дом. Малко градове могат да се похвалят с такава институция – с дългогодишна история, предоставила възможности за развитие  и изява на творческите способности на хиляди деца. Институция, устояла на промените на времето и запазила добрите си традиции в името на децата.

От 2016 год. и понастоящем тя се нарича Център за подкрепа и личностно развитие „Център за работа с деца“ към Община Враца и в него функционират: театрална школа, две школи по народни танци, школа по зумба и спортни танци, вокално студио, мажоретен състав, духов оркестър, школа за изобразително и природно изкуство, спортни школи и дейности по кариерно ориентиране и консултиране.

Центърът е институция със собствен имидж в системата на предучилищното и училищното образование в Община Враца, предлагаща професионално подготвено пространство за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявите на децата и учениците. Институция с мисия, съчетаваща националните традиции с европейските ценности, гарантираща високо качество и ефективност на общата и индивидуалната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, насочена към удовлетворяване на индивидуалните потребности, интереси и желания на всяко дете и ученик.  

През годините ръководители на Окръжния пионерски дом и неговия настоящ наследник  Центъра за подкрепа и личностно развитие „Център за работа с деца“  са били:         

Младен Йорданов (01.09.1953 – 01.04.1954 год. и 1959 – 1987 год.);

Трифон Трифонов (1954 – 1959 год.);

Веселин Рамчовски (1987 – 1988 год.);

Росица Георгиева (1988 – 1989 год.);

Томислав Аспарухов (1989 – 1995 год.);

Радосвета Крумова (1996 – 2000 год.);

Петранка Гушанска (2004 – 2016 год.);

Лилия Стоева (2016 год. и понастоящем).

По архивни документи от фонд №735 , съхраняван в отдел   „Държавен архив” – Враца.

Красимир БОЧЕВ, главен експерт в „Държавен архив“ - Враца